UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA GENERAŁÓW POLICJI RP

2 grudnia 2015 roku, w Domu Rekolekcyjno-Konferencyjnym ks. Pallotynów w Konstancinie Jeziornej, Stowarzyszenie Generałów Policji RP zorganizowało spotkanie opłatkowe.

Członków Stowarzyszenia oraz przybyłych gości z gen. insp. Krzysztofem Gajewskim Komendantem Głównym Policji na czele, powitał gen. Adam Rapacki prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Podsumował działalność w mijającym roku oraz życzył wszystkim radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2016 roku.

W części ceremonialnej uroczystości Michał Krzysztof Wykowski prezes ZG WSRP 1939 r., uhonorował Medalami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia”  - przyznawanymi przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku - gen. insp. Jana Michnę, nadinsp. Henryka Tokarskiego oraz nadinsp. Jerzego Stańczyka. W imieniu gen. Edwarda Kłosowskiego odznaczenie odebrał insp. Zdzisław Czarnecki.

Podczas uroczystości obecne były sztandary Komendy Głównej Policji oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, z dowódcą pocztu sierż. Aleksandrem Pradunem.

Po odprowadzeniu sztandarów, spotkanie tradycyjnie uświetnił występ Reprezentacyjnej Orkiestry Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

Po koncercie zebrani udali się do kaplicy gdzie uczestniczyli w krótkiej modlitwie poprowadzonej przez Ekscelencję ks. bp Józefa Guzdka.

Następnie przy dźwiękach kolęd wykonywanych przez Chór Komendy Stołecznej Policji, wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

                                                                                                                                                                                                         (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 02.12.2015