KOMUNIKAT W SPRAWIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., na podstawie § 32 ust. 4 w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, z zastrzeżeniem udziału wszystkich członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. działających na prawach delegatów, na dzień 20 lutego 2019 r. o godz. 1100  w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38, Warszawa (wejście od ul. Magazynowej, I piętro).

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebranie w drugim terminie rozpocznie się o godz. 1115.

 

Celem zebrania jest uchwalenie nowego statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

         

                                                                                                          Prezes ZG WSRP 1939 r.

                                                                                                                 Anna Wesołowska

Warszawa, dnia 3 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów

Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

w dniu 20 lutego 2019 r.

 

 1. Powitanie obecnych, przedstawienie celu Zebrania.
 2. Wybór prezydium Zebrania – przekazanie prowadzenia Zebrania.
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybory komisji:
  1. skrutacyjnej,
  2. wniosków i uchwał.
 5. Omówienie projektu statutu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r.
 6. Dyskusja i wnioski do projektu statutu Stowarzyszenia.
 7. Głosowania przyjęcia wniosków wniesionych do projektu statutu Stowarzyszenia.

 

Przerwa.

 

       8. Odczytanie projektu statutu z uwzględnieniem uchwalonych wniosków.

       9. Głosowania przyjęcia uchwał w sprawach:

- przyjęcia nowego statutu Stowarzyszenia;

- uchylenia dotychczasowego statutu Stowarzyszenia.

       10. Zamknięcie Zebrania.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 17.01.2019