KSIĄŻKA ADAMA PIETRZKIEWICZA "POLICJA PAŃSTWOWA REGIONU KROŚNIEŃSKIEGO OKRĘGU LWOWSKIEGO"

Właśnie ukazała się książka „Policja Państwowa regionu krośnieńskiego okręgu lwowskiego, której autorem jest członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – pan Adam Pietrzkiewicz.

Książka poświęcona jest historii regionalnej dotyczącej funkcjonowania Policji Państwowej II RP, łączy ze sobą tematykę z zakresu: nauk prawnych, dziejów administracji państwowej, nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym, socjologii. Podzielona jest ona na III części tematyczne.

Część pierwsza przybliża czytelnikowi skomplikowaną materię struktury administracji państwowej i samorządowej II RP w wymiarze dotyczącym kwestii ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz miejsca w tym Policji Państwowej. Rozdział pierwszy i drugi dotyczą procesu tworzenia się polskich  organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Rozdział trzeci to przedstawienie miejsca i roli policji w strukturze administracji państwowej i samorządowej II RP, oraz wybrane zagadnienia organizacyjne. Rozdział czwarty to opis służby w Policji Państwowej i jej specyfiki, szkolenie oraz normatywne uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy. Rozdział piąty ma charakter prawny, przedstawiający analizę obowiązującego ustawodawstwa państw zaborczych, które obowiązywało na ziemiach polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach ogólnego i normatywnego spojrzenia zaprezentowany został zarys historyczny powstania polskiego kodeksu postępowania karnego oraz główne pojęcia i podział postępowania przygotowawczego.

Druga część „Portret zbiorowy funkcjonariuszy PP z regionu krośnieńskiego zamordowanych w Twerze..” zawiera biogramy funkcjonariuszy. Dotyczy to zarówno tych policjantów, którzy zostali ofiarami sowieckiego ludobójstwa oraz tych, którzy uniknęli śmierci na Wschodzie.  

W części trzeciej ukazane są sylwetki przedwojennych policjantów z ziemi krośnieńskiej, którzy po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej, podjęli służbę w szeregach Milicji Obywatelskiej do 1947 roku.

Aneks książki zawiera zarys historii ziemi krośnieńskiej, opis źródeł dochodów i utrzymania się ludności tego regionu. Kończy się na I wojnie światowej w regionie.

Książka w swojej treści dotyka fundamentalnych problemów historyczno-socjologicznych,  a przede wszystkim regionalnych. Zawiera bogaty materiał ikonograficzny opisywanego okresu czasu.

Publikacja wpisuje się tematycznie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, ukazuje patriotyczny udział policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa, ich ofiary życia oddane za Polskę. W dniu 24 lipca 2019 roku Policja obchodzić będzie 100 rocznicę powołania przez Sejm II RP tejże formacji.

Książka kierowana jest do szerokiego grona czytelników w celu przybliżenia pamięci o ludziach i formacji, jaką była Policja Państwowa. Zawiera 424 strony. Oprawa twarda, książka jest szyta, na wewnętrznych stronach okładki znajdują się mapy ( zarys województwa lwowskiego oraz mapa II RP ukazująca okręgi policyjne).

Osoby zainteresowane książką mogą bezpośrednio zwrócić się do autora, który jest także jej dystrybutorem. Kontakt: tel. 502 322 836; e-mail: svidnik@o2.pl (nr telefonu oraz e-mail podajemy za zgodą p. Adama Pietrzkiewicza).

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)