Aktualności

30.04.2012

13 kwietnia br. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” władze państwowe, kierownictwo KGP, władze i członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r oraz Stowarzyszenia Historycznego „Na Posterunku”, oddały hołd zamordowanym 72 lata temu Policjantom.

+
02.04.2012

1 kwietnia 2012 roku delegacja Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku na zaproszenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr. Mirosława Rozmusa oraz prezesa Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm” płk. w st. spocz. Jana Skośkiewicza, wzięła udział w uroczystych obchodach 181 rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim.

+
02.04.2012

13 marca 2012 roku , członkowie zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, wiceprezes Michał Krzysztof Wykowski oraz sekretarz Marek Kowalik zorganizowali w liceum przy ul. Okopowej w Warszawie, lekcję o historii Policji II RP.

+
02.04.2012

5 marca br. przypadła 72 rocznica podpisania przez Józefa Stalina zbrodniczej decyzji, która przesądziła o losach tysięcy polskich obywateli, w tym w znacznej części funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.

+
24.01.2012

13 stycznia 2012 roku w Komendzie Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane przez zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

+
05.01.2012

W dniu 19 grudnia 2011 roku, zmarł przeżywszy lat 80 śp Zbigniew Sanecki wieloletni członek zwyczajny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

+