Spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku

5 grudnia 2012 roku, w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul.Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku.

Ten szczególny dzień zaszczycili swoją obecnością członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający Stowarzyszenie, przyjaciele Rodziny Policyjnej, środowiska katyńskie, osoby stale współpracujące ze Stowarzyszeniem, licznie przybyła młodzież szkolna.

Wśród nich znaleźli się między innymi:

 • ks. bp. Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego
 • ks. Jan Kot SAC i ks. Stanisław Kondrak kapelani policyjni
 • płk. Zbigniew Krzywosz dyrektor Departamentu Wojskowego U.ds.K.iO.R.
 • insp. Grzegorz Jach pełnomocnik komendanta głównego Policji
 • mł. insp. dr Tomasz Safjański pełnomocnik komendanta głównego Policji
 • mł. insp. Tomasz Kowalczyk pełnomocnik komendanta głównego Policji
 • mł. insp Anna Kuźnia radca Komendy Głównej Policji
 • mec. Tadeusz Konon honorowy prezes WSRP 1939 roku
 • płk. Jan Skośkiewicz prezes Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”
 • płk. Alfred Kabata prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP
 • kom. Przemysław Majewski prezes Stowarzyszenia Historycznego „Na Posterunku”
 • Zygmunt Andrzej Kowalczyk reprezentujący Stowarzyszenie Generałów Policji RP
 • Barbara Szerlowska-Heman wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego ZZPC MSW
 • Władysław Kmiecik wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZPC MSW
 • Henryk Borowiński prezes ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
 • Halina Drachal prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej
 • Paweł Kaczyński prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego
 • podinsp. Janusz Trzepizur kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji

Po wprowadzeniu sztandarów i przywitaniu przybyłych gości, głos zabrał Michał Krzysztof Wykowski prezes zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Złożył wszystkim najlepsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu spotkań w gronie rodziny, bliskich i przyjaciół.

Następnie podziękował członkom Stowarzyszenia oraz osobom wspierającym działalność organizacji, za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie w realizację zadań statutowych w mijającym 2012 roku.

Na ręce insp. Grzegorza Jacha reprezentującego w tym szczególnym dniu nadinsp. Marka Działoszyńskiego komendanta głównego Policji, złożył podziękowanie za wrażliwość i pielęgnację historii formacji policyjnej przez jego podkomendnych, czynnych Policjantów, którzy poza codzienną trudną służbą, dbają także o dobre imię swoich poprzedników – funkcjonariuszy Policji Państwowej, tak dotkliwie naznaczonych przez czas ostatniej wojny. Podziękował również za dobre współdziałanie Stowarzyszenia z całym kierownictwem Policji i wyraził nadzieję, na dalszą, najlepszą współpracę. 

Przekazał następnie podziękowanie dla ministra dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego - które skierował na ręce płk. Zbigniewa Krzywosza reprezentującego w tym dniu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - za dostrzeżony wysiłek członków Stowarzyszenia i uhonorowanie ich zaszczytnymi medalami „PRO PATRIA”.

Kończąc swoje wystąpienie Michał Krzysztof Wykowski serdecznie podziękował Beacie Przybyszewskiej - Kujawie ustępującej prezes zarządu, za jej kilkuletnią pracę, poświęcenie, zaangażowanie i kreatywność, za to wszystko co zrobiła dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

W imieniu nadinsp. Marka Działoszyńskiego Komendanta Głównego Policji głos zabrał insp. Grzegorz Jach, który wyraził szacunek dla Stowarzyszenia, podkreślając jego rolę jako organizacji pozarządowej ściśle współpracującej z Komendą Główną Policji w obszarze utrwalania pamięci o Policji Państwowej, której losy wojenne były tak dramatyczne.

Przypomniał krótko historię Stowarzyszenia, zwracając uwagę, jak daleką drogę przeszła nasza Rodzina Policyjna i w jakim miejscu znajduje się dzisiaj.

Mł. insp. Anna Kuźnia odczytała listy – pierwszy skierowany do byłej prezes zarządu Beaty Przybyszewskiej – Kujawy, w którym Komendant Główny Policji podziękował za jej ofiarną, kilkuletnią pracę na rzecz pamięci o polskich Policjantach.

Drugi list skierowany został do obecnego prezesa zarządu Michała Krzysztofa Wykowskiego, z życzeniami dalszych sukcesów, wytrwałości i wielu sił w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy.

Spotkanie stało się okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

Medalami „PRO PATRIA” przyznanymi przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego odznaczeni zostali:

 • mł. insp. dr Tomasz Safjański
 • mł. insp. Tomasz Kowalczyk
 • Marek Kowalik
 • Zygmunt Andrzej Kowalczyk
 • Aleksander Załęski 

Dekoracji medalami dokonał płk. Zbigniew Krzywosz dyrektor Departamentu Wojskowego U.ds.K.i O.R.

Medale „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” nadane przez zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina policyjna 1939 roku otrzymali:

 • mł. insp. Tomasz Kowalczyk
 • kom. Zbigniew Bartosiak
 • płk. Jan Skośkiewicz
 • Paweł Łuk Murawski
 • Elżbieta Tomaszewska
 • Krzysztof Dyrek

Dekoracji osób wyróżnionych dokonał Michał Krzysztof Wykowski prezes zarządu WSRP 1939 r oraz Marek Kowalik wiceprezes zarządu.

W uznaniu szczególnych zasług Odznakę Honorową Stowarzyszenia „Na Posterunku”     z rąk mł. insp. dr Tomasza Safjańskiego przewodniczącego Kapituły oraz kom. Przemysława Majewskiego prezesa zarządu otrzymali:

 • Beata Przybyszewska – Kujawa
 • Michał Krzysztof Wykowski
 • Marek Kowalik

Pamiątkowe zdjęcia z VII Konwentu Gier Strategicznych „Grenadier”, który miał miejsce na warszawskiej cytadeli w maju br. wręczył Paweł Łuk Murawski przewodniczący Koła Terenowego NR 1 WSRP 1939 r. w Radomiu. Stowarzyszenie było zaangażowane  w realizację tego projektu.

W części artystycznej spotkania opłatkowego, zebrani goście obejrzeli Jasełka, które przygotowali uczniowie Gimnazjum NR 45 im. Powstania Warszawskiego przy ul. Żelaznej 71 w Warszawie.

W dalszej części, uroczystość uświetnił występ Chóru Reprezentacyjnego Komendy Stołecznej Policji pod kierownictwem Chórmistrz Sylwii Krzywdy.

Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, poprzedziła krótka modlitwa, której przewodniczył ks. bp. Józef Guzdek. Wraz z obecnymi kapelanami Policji ks. Janem Kotem SAC i ks. Stanisławem Kondrakiem pobłogosławili opłatki.
 

W części ceremonialnej uroczystości, obecne były sztandary Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku z pocztem sztandarowym w składzie nadkom. Robert Karwan, kom. Włodzimierz Jachimowicz, mł. asp. Krzysztof Błesznowski oraz sztandar Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A w Warszawie.

Spotkanie poprowadził mł. insp. Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji.

Uroczystość wigilijna upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze.

 

 

                                                                                                                                                                                                       (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: -0.7/5 (3)

Data publikacji 06.12.2012