Otwarcie projektu „Młodzieżowe patrole obywatelskie”

Uroczysty charakter miało otwarcie wspólnego projektu Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W.Witosa i mazowieckiej policji „Młodzieżowe patrole obywatelskie”. Projekt otworzył Prezes PUL Paweł Kaczyński, któremu towarzyszyli przedstawiciele partnerów projektu Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Tomasz Kowalczyk oraz Komendant Powiatowy Policji w Gostynine mł.insp. Piotr Leonarcik.

Otwarcie projektu odbyło się 07.10.2010 r. podczas ślubowania klas pierwszych szkół z Gostynina, Kutna, Płocka i Sierpca prowadzonych przez PUL, które przybyły pod gostyniński zamek. Obiekt dla uczestników uroczystości otworzył Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski. Uroczystość ślubowania zgromadziła kilkaset osób – uczniów PUL, członków ich rodzin, osoby współpracujące ze szkołą oraz zaproszonych gości. Rozpoczęła je msza święta w kościele Św. Marcina w Gostyninie. Następnie uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli do miejsca , gdzie odbywało się ślubowanie. Po nim Prezes Paweł Kaczyński w swoim przemówieniu otworzył projekt. Ta części uroczystości była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych związanych z przygotowaniem projektu oraz działaniami go poprzedzającymi.

List gratulacyjny Komendy Głównej Policji dla Prezesa PUL Pawła Kaczyńskiego przekazała pani Katarzyna Krakowiak. List gratulacyjny wręczył również Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Tomasz Kowalczyk..

Uroczystość ślubowania uświetniła defilada uczniów PUL wraz ze sztandarami szkół, której towarzyszyły poczty sztandarowe Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W.Witosa.

Podczas uroczystości po raz pierwszy zaprezentowano mundury przedwojennej Policji Państwowej, w których będą używali uczniowie tworzący w ramach projektu grupę rekonstrukcji historycznej. Ten historyczny akcent projektu podczas uroczystości wspierali Michał Wykowski – wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz mł.insp. Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji reprezentujący Klub Kolekcjonerów Policyjnych.

Projekt „Młodzieżowe patrole obywatelskie” uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w obszarze wsparcia „Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego”. Dofinansowanie 1,5 rocznego projektu, wspieranego przez fundusz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - FIO wyniosło niemal 114 tys. zł., a wkład własny PULu, to niemal 13,5 tys zł.

Projekt powstał na kanwie dotychczas przeprowadzonych wspólnych działań Płockiego Uniwersytetu Ludowego w prowadzonym przez to stowarzyszenie I Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie im. Bohaterów Gostynina i Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie właśnie pod nazwą „Młodzieżowe patrole obywatelskie”. Dotychczasowi partnerzy korzystając z możliwości wsparcia unijnych programów operacyjnych postanowili poszerzyć dotychczasowe działania z młodzieżą na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Oprócz wspólnych z dzielnicowymi patroli - z realizacją przez uczniów zadań profilaktycznych - projekt został wzbogacony o nowe pomysły. Są wśród nich powołanie grupy rekonstrukcyjnej przedwojennej Policji Państwowej, krzewienie tradycji patriotycznych poprzez udział uczniów w historycznych mundurach w obchodach świąt państwowych, zajęciach teoretycznych i praktycznych o tematyce policyjnej, wycieczki do muzeum i szkół policyjnych. Projekt będzie realizowany w Gostyninie w latach 2010 i 2011 wśród uczniów klasy pierwszej i drugiej o profilu policyjno-prawnym I LO PUL w Gostyninie. Projekt Młodzieżowe patrole obywatelskie został przygotowany do konkursu PO FIO przez dyrektora I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego Pawła Kaczyńskiego, kom. Zbigniewa Bartosiaka z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie i Annę Molgę z Zepołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu. Powstawanie projektu wspierali podinsp. Rafał Batkowski I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz komendanci powiatowi policji z Gostynina mł.insp. Piotr Leonarcik i będący już w stanie spoczynku mł.insp. Zbigniew Stroński.

Wspólne przygotowanie tego projektu jest nową formą współpracy Policji i organizacji pozarządowych - jaką jest Stowarzyszenie Płocki Uniwersytet Ludowy - na rzecz budowania bezpieczeństwa lokalnego.

kom. Zbigniew Bartosiak

Tel. 24 2350215, 608339740

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 14.10.2010