Wydarzenia

Serdeczna a objektywna ocena pracy policjanta.

W numerze 23 "Gazetki szkolnej" uczennic gim. Miklaszewskiej w Łodzi znajduje się między innemi artykuł, poświęcony ocenie pracy policjantów. Autorka, Zofia Torwińska, uczennica 7 kl., w serdecznych a prostych słowach opisuje ciężką powszednią służbę policjanta, tak, jak ją widziała i zrozumiała. oddajemy jednak głos autorce, której artykuł w wyjątkach cytujemy:

"Na łódzkim cmentarzu jest miejsce, przeznaczone dla poległych policjantów. Nie ma tam pomnika, ani płonących zniczów, niema nawet krzyży, są tylko kamienne płyty, na których wyryto nazwisko i datę śmierci. Mało kto wie o tem smutnem miejscu, ale jeszcze mniej wie społeczeństwo o tych nieznanych bohaterach dnia powszedniego.

Nie zgineli oni na wojnie, polegli cicho w zmaganiu się z życiem, z szarem, codziennem życiem...

Społeczeństwo mało interesuje się policjantem. Nie ma on u nas wielkiej popularności. Naogól policjant nie cieszy się takiem zaufaniem, na jakie zasługuje. I to za swą krwawą i ofiarną pracę, za ciągłe bronienie obywateli od przestępców.

Jednak obecnie wszystko idzie ku lepszemu, więc i ta sprawa z pewnością się zmieni. Przyjdzie czas, ze policjant znajdzie u nas należyte stanowisko w sercu obywateli".

I my mamy tę nadzieję. Szczególniej, jeśli więcej młodocianych autorek gazetek szkolnych poświęcać nam będzie tak serdecznie a jednocześnie objektywne słowa oceny, za które bardzo dziękujemy.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

W obiektywie
Wideo