Wydarzenia

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ś. P. przod. Lewandowski Feliks

W dniu 16 marca 1934 r. poległ śmiercią chwalebną w obronie współobywateli przod. Lewandowski Feliks, komendant posterunku w Trzcianie, pow. Rzeszów, woj. lwowskiego.

Od pewnego czasu na terenie kilku powiatów woj. lwowskiego grasowało 2-ch bandytów: Maczuga i Byk, którzy dopuścili się się szeregu śmiałych napadów rabunkowych i zabójstw. W dniu 15 marca r. b. wspomniani bandyci pojawili się w okolicach Trzciany. Przod. Lewandowski, dowiedziawszy się o tem, wysłal bezzwłocznie w pościg trzech podkomendnych w okolice gminy Trzciany, sam zaś pozostał na miejscu, licząc się z tem, że bandyci prawdopodobnie uplanowali napad na plebanję, kólko rolnicze lub przydrożną karczmę i w tym celu patrolował w pobliżu wymienionych zabudowań.

Około godz. 21.30 przod. Lewandowski, patrolując opodal kościoła, natknął się na bandytów. Bandyci spostrzegli wcześniej przod. Lewandowskiego i oświetliwszy go latarką  elektryczną oddali trzy strzały z rewolwerów. Jedna z kul przeszyła prawe ramię dwie zaś utkwiły w żołądku. Przod. Lewandowski mimo śmiertelnych ran zdołal dwa razy wystrzelić z rewolweru za uciekającymi bandytami, jednak strzały te nie były już celne. Bandyci pod osłoną nocy zbiegli.

Przod. Lewandowski o własnych siłach doszedł jeszcze kilkanaście kroków do najbliższego domostwa, gdzie prowizorycznie opatrzono mu rany. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez lekarza przod. Lewandowski przewieziony został do szpitala powszechnego w Rzeszowie, gdzie też bezzwłocznie przeprowadzono operację. Pomimo natychmiastowej pomocy przodownik Lewandowski zmarł dnia następnego t. j. 16 marca 1934 r. o godz. 16 w szpitalu w Rzeszowie.

W dniu 18 marca 1934 r. z kaplicy cmentarnej w Rzeszowie odbył się pogrzeb. Kondukt pogrzebowy prowadził ks. kanonik Kuźniarski, proboszcz w Trzcianie, w asyście 10 księży. Za trumną postępowała żona z najbliższą rodziną, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje wszystkich gmin rejonu Poster. P. P. w Trzcianie, oraz kilka tysięcy osób z Rzeszowa, jak również mieszkańcy gmin rejonu służbowego ś. p. Zmarłego, ktora bardzo licznie zamanifestowała swoje przywiązanie do ś. p. przod. Lewandowskiego. Kondukt pogrzebowy poprzedzaly dwie orkiestry: 17 p. p. w Rzeszowie i ochotniczej straży pożarnej w Trzcianie. Dalej niesiono wieńce: od wojewody lwowskiego, komendanta wojewódzkiego P. P. we Lwowie, starosty rzeszowskiego, komendanta powiatowego P. P., szeregowych Posterunku P. P. w Trzcianie, Koła Rodziny Policyjnej i wielu innych.

Nad otwartą mogiłą przemówili starosta rzeszowski Panglisz, imieniem komendanta wojewódzkiego P. P.  i kolegów nadkom. Schwarz, prokurator Łukawski oraz imieniem ludności rejonu Posterunku P. P. w Trzcianie pożegnał Zmarłego poseł Sieradzki.

Ś. p. przod. Lewandowski Feliks urodził się dnia 2. I 1891 r. w  Niemirowie powiatu Rawa - Ruska. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił jako ochotnik w roku 1909 do b. armji austrjacjiej i po odbyciu 3 letniej służby obowiązkowej wstąpił do b. Zandarmerji Krajowej Austrjackiej, w której pełnił slużbę zawodową do końca października 1918 roku, biorąc udział w wojnie światowej w roku 1914/1915 w kampanji Karpackiej. W dniu 11 listopada 1918 r. wstąpił do b. Żandarmerji Krajowej Polskiej, w której pełnił służbę do dnia 30. XI 1919 r., skąd przeszedł automatycznie do Policji Państwowej, pełniąc służbę bez przerwy do ostatniej chwili.

Ś. p. przod. Lewandowski osierocił żonę i 2-ch małoletnich synów.

                                                                                                                                                                                                            Cześć jego pamięci!

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

W obiektywie
Wideo