Wydarzenia

Strzelanie Izbowe

Celem utrzymania sprawności strzeleckiej korpusu P. P. na należytym poziomie, p. komendant główny ustalił dla wszystkich komend wojewódzkich P.P na należytym poziomie, p komendant wojewódzkich P.P. i komendy P. P. m. st. Warszawy stałą dotację amunicji do strzelania izbowego w ilości przeciętnie po 100 szt. spłonek i 100 szt. kulek rocznie na jednego szeregowego P. P.

Strzelanie amunicją do strzelania izbowego odbywać się może we wszystkich jednostach P. P. stosownie do uznania poszczególnych komendantów wojewódzkich i winno odbywać się w ciągu całego roku oraz według wskazań, podanych w instrukcji strzeleckiej dla P. P. Strzelanie przez szeregowych P. P. na posterunkach winno być objęte planem szkolenia.

Komendanci woj. P. P. mają ustalić w własnym zakresie dotację amunicji do strzelania izbowego dla poszczególnych podległych urzędów P. P.,  przyczem przeciętna ilość przydzielonej amunicji może być mniejsza jak 100 szt. na jednego szeregowego P. P. Zaoszczędzoną w ten sposób amunicję mogą komendanci wojewódzcy przeznaczać dla celów specjalnych, na przykład: dla referatów wychowania fizycznego, do ćwiczeń w strzelaniu wyborowych strzelców, dla świetlic przy komendach P. P., dla policyjnych klubów sportowych i t. p.

Urządzanie strzelnic do izbowego strzelania nie może pociagać za sobą specjalnych wydatków.

Przy urządzaniu stzrelnic mają być zachowane należyte ostrożności, zabezpieczajace od ewentualnych wypadków.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

W obiektywie
Wideo