Wydarzenia

Dar Narodowy 3-go Maja

Trzeci dzień maja jest świętem narodowem i państwowem; dzień ten winien być świętem radości i ofiary. Radość płynąć winna z tej świadomości, że naród nie dał zgnieść się w niewoli, że trzeciomajowa jutrzenka mroki tej niewoli rozświetlała i że naród, który z takiej niewoli się wyzwolił, organizacją i pracą państwo swoje doprowadzi do potęgi.

Do potęgi państwa idzie się przez oświatę i kulturę obywatela. Pracę oświecenia i wychowania obywatela wykonywać winno nie tylko państwo i samorządy, lecz także organizacje i towarzystwa kulturalno-oświatowe. Pracę tę w Polsce między innemi prowadzą: Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Macierz Cieszyńska, Macierz Gdańska, które łącznie tworzą Zjednoczenie Polskich Towarzystw Oświatowych. Na pracę tych towarzystw idzie grosz zebrany na „Dar Narodowy 3-go Maja”. Dodać w końcu należy, że do Komitetu Honorowego tegorocznej zbiórki na „Dar Narodowy 3-go Maja” wchodzą najwybitniejsze osobowości w państwie z Marszałkiem Piłsudskim i Prymasem Hlondem na czele.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF

W obiektywie
Wideo