Wydarzenia

Nagrody za nadzwyczajną gorliwość

W budżecie P. P. na r. 1928/1929 przewidziany jest kredyt na nagrody za nadzwyczajną gorliwość. W związku z tem, p. komendant główny P. P. (pismem z 18.VI r. b. Nr. 18735) zarządził, że komendanci wojewódzcy otrzymywać będą każdego miesiąca, począwszy od lipca 1928 r., kredyt na te nagrody.

Nagroda może być przyznana funkcjonarjuszowi P. P. tylko w wypadku stwierdzenia po stronie funkcjonarjusza istotnie nadzwyczajnej gorliwości, wykraczającej poza ramy zwykłej obowiązkowości, zasługującej w całej pełni na specjalne wyróżnienie. Kredytu na nagrody nie można przeto w żaden sposób identyfikować z kredytem na zapomogi, wobec czego nie można funkcjonarjuszowi P. P. przyznać nagrody w zamiarze polepszenia jego bytu materjalnego, lecz jedynie w wypadkach faktycznego wykazania nadzwyczajnej gorliwości, która w interesie służby winna być w jakikolwiek odznaczona.

Szeregowym i niższej służbie przyznawać będą nagrody komendanci wojewódzcy we własnym zakresie, w ramach przyznanego kredytu.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF

W obiektywie
Wideo