Wydarzenia

Bezmyślny zamach spowodował aresztowania śród wychodźców rosyjskich

Niejaki J. Wojciechowski, student Rosjanin, prawosławny, strzelił na ul. Marszałkowskiej w Warszawie do samochodu przedstawiciela sowieckiej misji handlowej Lizarewa, raniąc lekko p. L. i jednego z jego towarzyszów. Podchmielonego sprawcę zatrzymano i osadzono w więzieniu. Następnie aresztowano kilkunastu członków Zjednoczenia młodzieży rosyjskiej w Polsce. Zapewne niektórych rząd wydali. Musimy stanowczo skończyć z temi krwawemi rozprawami rosyjskiemi na polskim gruncie.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

W obiektywie
Wideo