Wydarzenia

Utworzenie funduszu dla osieroconych przez zmarłego tragicznie policjanta

Zmarły tragicznie w Borysławiu ś. p. post. Chruszcz osierocił żonę i dwie córki w wieku lat 10 i 2. By choć w części przyjść z pomocą sierotom, kierownik miejscowego komisarjatu aspir. Kalkus zainicjował utworzenie funduszu posagowego. Dzięki poparciu sprawy przez wszystkich miejscowych policjantów oraz Izby Pracodawców przemysłu naftowego, złożono fundusz 100 dolarów, który podzielono na dwie równe części pomiędzy pozostałe sieroty.

Po sporządzeniu aktu darowizny przez kierownika komisarjatu, fundusz posagowy po 50 dolarów, płatnych natychmiast po zamążpójściu na rzecz dwojga sierot, złożono w sądzie opiekuńczym w Drohobyczu z następującemi zastrzeżeniami: w razie śmierci jednej z sierot przed podjęciem posagu kwota przechodzi na drugą sierotę, a w razie śmierci obu przed podjęciem powyższych kwot kwoty te przypadają ich matce. Sąd powiatowy ulokował fundusz w walucie dolarowej w Kasie Oszczędności w Drohobyczu na 10%, o czem powiadomił pisemnie wdowę oraz komisarjat P. P. w Borysławiu.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF

W obiektywie
Wideo