Wydarzenia

Nominowani aspiranci u p. komendanta głównego P. P.

Nowomianowani aspiranci w liczbie 28 zameldowali się w dniu 10 kwietnia r. b. p. komendantowi głównemu płk. Jagrym – Maliszewskiemu, który wygłosił do zebranych następujące przemówienie:

„Witam najmłodszych oficerów P. P. Podkreślam przytem ważność przełomowego momentu, jaki w życiu Waszem nastąpił, gdy z szeregowych policji staliście się jej oficerami. Odtąd wyższe szczeble oficerskie stoją przed Wami otworem i od Was tylko, od Waszej pracy i starań zależy, byście je osiągnęli. Stanowicie, Panowie pierwszą partję szeregowych, którzy bezpośrednio po ukończeniu szkoły mianowani zostali oficerami. W związku z otrzymanemi nominacjami rozpierzchniecie się po różnych miejscowościach Rzeczypospolitej, życzę też sobie i Panom również życzę, aby każdy z was odznaczył się tam należytą pracą i staraniem, wykazując w ten sposób, że zasłużył na uzyskane wyróżnienie. Nie wątpię w to zresztą i dlatego z całym spokojem przydzielam Panów na nowe stanowiska służbowe”.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

W obiektywie
Wideo