Instrukcja na posterunkach. XIV Komisarjatu Pol. Państw.

Instrukcja na posterunkach.
XIV komisarjatu Pol. Państw.

Posterunek 1.

 Punkt 1. Kierowanie ruchem kołowym i pieszym - kierować prawą stroną w ten sposób, aby pojezdu tego samego rodzaju nie wymijały się na moście.
 Punkt 2. Baczenie, aby ua moście nie palono papierosów, cygar i t. p.
 Punkt 3. Niewpuszczanie na most wozów pustych, lekko ładownych sianem, słomą, wozów z ładunkiem wystającym poza szerokość wozu, w godz. od 8 do 23.
 Punkt 4. Zwracać ogólną uwagę na bezpieczeństwo mostu, sprawdzać czy osoby naprawiające urządzenia mostu, dokonywujące, pomiarów, zdjęć fotograficznych i t. p. są do tego upoważnione.
 Punkt 5. Mieć baczenie na hydranty uliczne.
 Punkt 6. Najbliższy telefon na stacji Most Nr. 136-88.

Posterunek 2.

 Punkt 1. Kierowanie ruchem kołowym i pieszym.
 Punkt 2. Wozy puste, lekko ładowne, naładowane szeroko sianem i słomą w godz. od 8 do 23, kierować na most kolejowy.
 Punkt 3. Zwracać uwagę na właściwe ładowanie i stan sanitarny wozów wyjeżdżających z rzeźni.
 Punkt 4. Wiedzieć gdzie znajdują się: P. K. U., Urzęd Gospodarczy, rzeźnia miejska i inne instytucje wojskowe znajdujące się w pobliżu posterunku.
 Punkt 5. Znać dokładne miejsce i baczyć, aby był dostęp do hydrantów.
 Punkt 6. Najbliższe telefony: szp. Przem. Pańsk. Nr. 8-09 i w teatrze „Odrodzonym".

Posterunek 3.

 Punkt 1. Kierowanie ruchem kołowym i pieszym.
 Punkt 2. Zwracanie uwagi na osoby podejrzane, na przystankach tramwajowych w szczególności w czasie przyjścia pocjągów.
 Punkt 3. Niedopuszczać do wskakiwania i wyskakiwania oraz czepiania się tramwajów.
 Punkt 4. Niedopuszczać do niszczenia ogrodzeń i skwerów, przez siadanie nań, oraz do siadania i deptania trawników, co ma miejsce w szczególności przy cerkwi.
 Punkt 5. Znać i mieć w opiece hydranty uliczne-mieszczące się w pobliżu posterunku.
 Punkt 6. Najbliższy telefon w IV Kom. Kolejowym Nr. 216-59.

Posterunek 4.

 Punkt 1. Kierowanie ruchem kołowym i pieszym.
 Punkt 2. Niedopuszczanie do handlu przed bazarem, baczyć, by bazar oraz sklepy w pobliżu posterunku były otwierane i zamykane w porze właściwej.
 Punkt 3. Znać najbliżej znajdujące się instytucje państwowe tj Zbrojownia, Centr. Składy Samochodowe, Państw. Składy Telegr. i Telefonów.
 Punkt 4. Wiedzieć o najbliższych hydrantach i mieć je w opiece.
 Punkt 5. Najbliższy telefon w dzień w sklepie Cynowskiej, w nocy składy Warantowe Czynszowa Nr. 4.

Posterunek 5.

 Punkt 1. Kierowanie ruchem kołowym i pieszym.
 Punkt 2. Wiedzieć o najbliższych hydrantach ulicznych i dbać by znajdowały się w należytym stanie.
 Punkt 3. Najbliższy telefon w firmie „Franboli".

Posterunek 6.

 Punkt 1. Kierowanie mchem kołowym i pieszym w ten sposób, aby ruch kołowy odbywał się góra mostu, pieszy zaś dołem.
 Punkt 2. Zwracanie uwagi, by nie palono na moście papierosów, cygar i t. p.
 Punkt 3. Sprawdzać, czy osoby naprawiające i kontrolujące urządzenia mostu są do tego upoważnione,
 Punkt 4. Sprawdzać, czy osoby dokonywujące pomiarów i zdjęć fotograficznych i t. p. mają na to odpowiednie zezwolenia.
 Punkt 5. Zwracać uwagę na potokarzy, grasujących na ulicy Jagielońskiej, dokąd należy schodzić z posterunku w w dni targowe.
 Punkt 6. Nabliższy telefon na miejscu Nr. 216-36.

Posterunek 7.

 Punkt 1. Utrzymywać porządek przy kasie, wyjściu i wejściu na peron.
 Punkt 2. Zapobiegać wypadkom niedopuszczać przy odejściu pociągu do wskakiwania w biegu, stania i siedzenia na stopniach, buforach, dachach i t. p. przy przyjściu pociągu do stania na szynach, przebiegania przez tory, wyskakiwania w biegu i t. p.
 Punkt 3. Przeciwdziałać kradzieżom, zwracać uwagę na osoby podejrzane i wiozące paczki, które mogą pochodzić z przestępstwa, uprzedzać obsługę pociągu, w razie gdy znany złodziej jedzie jako pasażer.
 Punkt 4. Współdziałać ze służbą kolejowa, w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa.
 Punkt 5. Znać miejscowych tragarzy i niedopuszczać do zajmowania się tragarstwem osób nieposiadających pozwolenia.
 Punkt 6. Przeciwdziałać uprawianiu swojego procederu przez przygodnych muzykantów, przekupniów i żebraków.
 Punkt 7. Niedopuszczać, aby pasażerowie zatarasowywali przejście i chodniki, bagażami i pakunkami.

Posterunek 8 Kolejka Jabłonowska.

 Punkt 1. Utrzymać porządek przy kasie, wyjściu i wejściu na peron.
 Punkt 2. Zapobiegać wypadkom, niedopuszczać przy odejściu pociągu do wskakiwania w biegu, stania i siedzenia na stopniach, buforach i t. p. przy przejściu pociągu do stania na szynach, przebiegania przez tory, wyskakiwania w biegu i t. p.
 Punkt 3. Przeciwdziałać kradzieżom, zwracać uwagę na osoby podejrzane, wiązące paczki, które mogą pochodzić z przestępstwem, uprzedzać obsługę pociągów, w razie gdy znany złodziej jedzie jako pasażer.
 Punkt 4. Współdziałać ze służbą kolejową, w celu bezpieczeństwa.
 punkt 5. Znać miejscowych tragarzy i niedopuszczać do zajmowania się tragarstwem osób nieposiadających pozwolenia.
 Punkt 6. Przeciwdziałać w uprawianiu swojego procederu, przez przygodnych muzykantów, przekupniów i żebraków.
 Punkt 7. Niedopuszczać, aby pasażerowie zatarasowywali przejścia i chodniki bagażami i pakunkami.

Posterunek 9.

 Punkt 9. Dbać o bezpieczeństwo gmachu Mennicy państw nazewnątrz.
 Punkt 2. Regulować ruch kołowy i pieszy, szczególnie w dni targowe.
 Punkt 3. Mieć nadzór nad hydrantami znajdującemi się w pobliżu posterunku.
 Punkt 4. Telefon na miejscu na wartowni.

Posterunek 10 przy areszcie Komisarjatu.

 Punkt 1. Dbać o całość urządzenia aresztu i rezyrwy.
 Punkt 2. Przestrzegania przepisów hygienicznych.
 Punkt 3. Wiedzieć o ilości zatrzymanych i aresztowanych za jakie wykroczenie i przestępstwa.
 Punkt 4. Niedopuszczanie do porozumiewania się z aresztowanymi i podawania im rzeczy bez wiedzy dyżurnego przodownika.
 Punkt 5. Przepisowe przejmowanie i oddawanie posterunku przez kluczników oraz dopilnowanie, by o właściwej porze wychodzono na posterunki i obchody.
 Punkt 6. Przyjmowanie oraz kontrolowanie całości: kożuchów, płaszczy i t. p.
 Punkt 7. Zdawanie raportu zwierzchnikom, o stanie rezerwy, pogotowia i aresztu.

Posterunek 11.

 Punkt 1. Służby przed bramą Komisariatu.
 Punkt 2. Regulować ruch pieszy.
 Punkt 3. Udzielać informacji i kierować interesantów do właściwych działów Komisarjatu.
 Punkt 4. Zwracać uwagę na osoby wchodzące i wychodzące z Komisarjatu, w szczególności na osoby doprowadzane i żądać od wychodzących osób zwolnionych po doprowadzeniu przepustek.
 Punkt 5. Wiedzieć o obecności i nieobecności w Komisariacie Kierownika Inspektoratu, Komisarjatu i zastępców, oraz znać nazwisko dyżurnego przodownika.
 Punkt 6. Znać wszystkich mieszkańców domu, w którym mieści się Komisarjat.
 Punkt 7. Na wypadek otrzymanego polecenia o zarządzeniu alarmu, dać trzy mocne dzwonki do dyżurnego przodownika, następnie zaniknąć bramę.
 Punkt 8. Posterunek raportuje i melduje na żądanie zwierzchnika.

* * *

PATROLI.

Patrol I.

Punkt wyjścia: Komisarjat Wileńska ─ Targowa ─ 11 Listopada ─ Inżynierska ─ Stalowa z powrot m ─ 11 Listopada ─ Konopacka ─ Mała ─ Wileńska ─ Zaokopowa ─ Wileńska do Komisarjatu. Czas trwania obchodu 45 minut.

Patrol Il.

Punkt wyjścia: róg Wileńskiej i Konopackiej ─ Konopacka ─ Strzelecka ─ Środkowa ─ Strzelecka ─ Szwedzka ─ Równa ─ Czynszowa Stalowa ─ Środkowa ─ Wileńska do Konopackiej. Czas trwania obchodu 30 minut.

Patrol III.

Punkt wyjścia: róg 11 Listopada i Strzeleckiej ─ 11 Listopada ─ Kowieńska ─ Brudnowska ─ Kamienna ─ Letnia ─ Żeranska ─ Stolarska ─ Szwedzka ─ Kowieńska z powrotem ─ Szwedzka Strzelecka ─ Kowelska ─ Strzelecka ─ Środkowa z powrotem Strzelecka do 11 Listopada. Czas trwania obchodu 1 g. m. 30.

Patrol IV.

Punkt wyjścia: róg Markowskiej i Białostockiej ─ Białoctocka ─ Tarchomińska z powrotem Białostocka Nowa ─ Grodzieńska ─ Radzymińska ─ Białostocka z powrotem ─ Radzyminska ─ Folwarczna ─ Wiosenna z powrotem ─ Radzyminska ─ Ząbkowska ─ Markowska do Białostockiej. Czas trwania obchodu 1 g. m. 30.

Patrol V.

Punkt wyjścia: róg Targowej i Białostockiej ─ Białostocka Markowska Ząbkowska Targowa (strona parzysta) ─ Targowa (strona nieparzysta) Brukowa ─ Jagielońska ─ Szeroka z powrotem Jagielońska ─ Targowa ─ róg Białostockiej. Czas trwania obchodu 30 minut.

Patrol VI.

Punkt wyjścia: róg Zygmuntowskiej i Jagielońskiej ─ Jagielońska ─ Brukowa ─ Namiestnikowska ─ Szeroka z powrotem ─ Brukowa ─ Olszowa ─ Szeroka ─ Panieńska ─ Jasińskiego ─ Blaszana ─ Olszowa ─ Zygmuntowska ─ Florjańska z powrotem ─ Zygmuntowska do Jagielońskiej: Czas trwania obchodu 1 godz.

Patrol VII.

Punkt wyjścia: Zygmuntowska róg Jagielońskiej ─ Jagielońska do walu kolejowego i z powrotem ─ Ratuszowa ─ Łukasińskiego ─ około teatru i parku Praskiego ─ do mostu Kerbedzia ─ Zygmuntowska do Jagielońskiej. Czas trwania obchodu 1 godz. 20 minut.

Kierownik XIV okręgu
st. m. Warszawy

Komisarz Zygmund Kudelski

 

Warszawa.
Drukarnia Synodalna.

1927.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj