Elementarz sumiennego policjanta

1. Najlepszym rynsztunkiem policjanta jest dokładny zasób wiedzy nabyty w szkole policyjnej.

2. Obowiazkiem policjanta jest przywrócenie stanu prawnego, bez względu na to, czy nastąpiło lżejsze, czy cięższe wykroczenie.

3. Mądry policjant zużytkowuje rozsądnie swoją wiedzę w praktyce, której główny rozdział stanowi właściwe zachowanie się wobec publiczności.

4. Policjant jest sługą ogółu i pracuje dla dobra ludu i Państwa.

5. Policjant winien wystrzegać się wyniosłości, bezwzględnego i grubiańskiego tonu, albowiem wywołuje to opór, który policjant sam, nieraz z własną szkodą, musi przełamywać.

6. Policjant winien być uprzejmy, życzliwy, ludzki i zawsze chętny do pomocy. W ten sposób zdobywa policja sympatję obywateli, kapitał o nieocenionej wartości przy każdem wkroczeniu urzędowem policjanta na ulicy.

7. Policjant musi obowiązek swój spełnić bezwzględnie, odważnie i wiernie!

8. W służbie nie wolno policjantowi zdradzać, że należy do tej lub owej partji, a więc służyć temu lub owemu stronnictwu. Ochrona całej ludności, ochrona całości Państwa - to dewiza policjanta.

9. Policjant musi wziąć pod uwagę panujący kryzys gospodarczy. Na działania obywatela, znękanego bezrobociem i niedostatkiem inaczej należy reagować, niż na czyny obywatela sytego, znajdującego się w pełni sił cielesnych i duchowych.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj