004

W przedwojennej Policji Państwowej i Policji województwa Śląskiego, na ogólny stan ok. 31.000 funkcjonariuszy w 1938 roku, oficerów było zaledwie 841, co stanowiło ok. 2,5%. Te proporcje, pomimo różnego stanu osobowego w poszczególnych latach Polski niepodległej, były podobne. Widać więc, że oficerowie Policji byli stosunkowo nieliczną, wręcz elitarną grupą w korpusie policyjnym II RP.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj