006

Formalnie Policja Państwowa została powołana do życia ustawą sejmową 24 lipca 1919 roku. Do tego czasu na terenie kraju przez blisko 4 lata funkcjonowały lokalne organizacje porządkowe. Były to: Straż Obywatelska, Milicja Ludowa, Policja Komunalna, Milicja Miejska oraz Lubelska Żandarmeria Krajowa.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj