012

W Policji Polskiej tak zwanej "granatowej" większość kadry oficerskiej i znaczna część podoficerskiej powiązana była z różnymi podziemnymi strukturami konspiracyjnymi, oddając tym samym nieocenione usługi dla kierownictwa tych organizacji. Dzięki postawie wielu dzielnych funkcjonariuszy byłej Policji Państwowej ocalono rzesze istnień ludzkich od śmierci z rąk Niemców.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj