Stopnie PP i ich wojskowe odpowiedniki

• posterunkowy – szeregowy/st. szeregowy

• st. posterunkowy – kapral/plutonowy

• przodownik – sierżant

• st. przodownik – st. sierżant

• aspirant – podporucznik

• podkomisarz – porucznik

• komisarz – kapitan

• nadkomisarz – major

• podinspektor – podpułkownik

• inspektor – pułkownik

• nadinspektor – generał brygady

• generalny inspektor – generał dywizji

A
A+
A++
Powrót
Drukuj