Przed tegorocznemi Zawodami Sportowemi P. P.

Rozwijająca żywą działalność przygotowawczą Komisja Sportowa przy Komendzie Głównej P. P. powzięła ostatnio między innemi uchwały: co do terminów poszczególnych rodzajów zawodów, odnośnie minimalnych wyników wymaganych od zawodników lekkoatletycznych oraz regulaminu zawodów szermierczych.

Terminy poszczególnych zawodów ustalone zostały następująco.

7 września: godz. 14–ta badanie lekarskie zawodników; godz. 16-ta powitanie zawodników przez p. komendanta głównego; godz. 16.30 zawody lekkoatletyczne.
8 września: godz. 9-ta bieg kolarski szosowy na 50 klm.; 9–ta zawody lekkoatl.; 9- ta strzeleckie z długiej broni wojskowej; 17– ta piłka nożna; 19– ta bokserskie.
9 września: godz. 9-ta zawody lekkoatl.; 14-ta strzeleckie z broni małokalibrowej; 19- ta bokserskie i szermiercze.
10 września: godz. 9-ta zawody lekkoatl.; 9-ta strzeleckie z broni krótkiej (rewolwery); 15-ta start marszu policyjnego na 30 klm.; 16-ta kolarskie torowe; 18- ta zakończenie zawodów i wręczenie nagród.

Zawody hippiczne i sportów wodnych (pływackie i wioślarskie)odbędą się w terminach wcześniejszych, które będą wkrótce podane do wiadomości.

Regulamin zawodów szermierczych, uchwalony przez Komisję Sportową, zawiera następujące postanowienia.

Zawody szermiercze odbędą się w miarę zgłoszeń na wszystkie trzy bronie, t. j. na szczeble, florety i szpady, jako zawody indywidualne (minimalna ilość ogólna zawodników, potrzebna do zorganizowania zawodów, wynosi 5 osób od każdej broni, to też w razie mniejszej ilości zawodników zgłoszonych zawody nie odbędą się).

Zawody obejmują: 1) walki eliminacyjne, 2) walki „poule”. W walce eliminacyjnej zawodnicy muszą wykazać dostateczną znajomość zasad szermierki, będącą warunkiem dopuszczenia do walki w „pouli”. Walki eliminacyjne obejmują dwa starcia z wylosowanym przeciwnikiem. Zawodnicy, którzy nie osiągną w eliminacji dostatecznej ilości punktów, do dalszych starć dopuszczeni nie będą. W „pouli” walczy każdy z każdym w szabli i florecie do pięciu, w szpadzie do dwu trafień.

Zasadę prowadzenia walki stanowi: „Regulamin Walk” Międzynarodowej Federacji Szermierczej (F. I. E.) w wydaniu Polskiego Związku Szermierczego.

Od orzeczenia „jury” odwołania niema.

Zakończeniem turnieju szermierczego będzie akademja, w której wezmą udział najlepsi zawodnicy wszystkich rodzajów broni.

Zawodników obowiązuje przepisowy strój (bluza szermiercza) koloru białego lub szarego (pożądana bluza biała). Spodnie do kolan lub długie, koloru obowiązkowo białego w walkach szpadowych; do szabli i floretu mogą być wyjątkowo barwy czarnej.

Zawodnicy przywożą własne rekwizyty i odpowiadają za ich jakość oraz mogący wyniknąć z powodu niedbalstwa zawodnika niebezpieczny wypadek uszkodzenia osoby własnej lub osób trzecich.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj