Zawody sportowe policji woj. tarnopolskiego

Zawody sportowe policji woj. tarnopolskiego i 54 pułku piech. odbyły się w dniach 27, 28 i 29 lipca r. b. w Tarnopolu. Zawody zaszczycił swą obecnością p. wojewoda tarnopolski dr. Kwaśniewski, zastępca dowódcy K. O. P. gen. Dowoyno – Sołohub, delegat Komendy Gł. P. P. insp. Wróblewski, komendant wojewódzki insp. Goździewski oraz liczni przedstawiciele miejscowych władz i społeczeństwa.

Na zakończenie zawodów odbył się mecz piłki nożnej drużyny policyjnej z 54 p. p. z wynikiem 3:2 ma korzyść wojskowych. Sędziował kpt. Jarema z 54 p. p. W czasie pauzy urządzono pokaz boksu. Bezpośrednio po zawodach p. wojewoda dr. Kwaśniewski rozdał zwycięzcom nagrody. Następnie wieczorem odbyło się skromne przyjęcie dla zawodników, w czasie którego przemówił insp. Wróblewski, zachęcając policjantów do dalszego systematycznego uprawiania sportu.

Pracami organizacyjnemi zawodów zajął się komitet pod kierownictwem nadkom. Zubika, asp. Bigdy i por. Domaradzkiego. Kierownikiem zawodów lekkoatletycznych był inż. Burgielski, nacz. Okr. Dyr. Robót Publ. w Tarnopolu, sędzią głównym – mjr. Semerga; trening lekkoatletyczny prowadził asp. Dobrowolski, który w rzucie dyskiem pobił w niniejszych zawodach dotychczasowy rekord policyjny w Polsce (przod. Kartasiński, Warszawa – 31m. 52 cm.), rzucając 33 m. 60 cm.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj