Udział Policji w„Narodowym Biegu”w dn.3 maja r.b.

 

W dniu 3 maja r. b. odbędzie się w Warszawie zorganizowany przez Polski Związek Lekkoatletyczny „Narodowy Bieg” na dystansie 8 klm. Pismem z dn. 19 lutego r. b. p. komendant główny P. P. polecił p. p. komendantom wojewódzkim podać powyższe do wiadomości policyjnym klubom sportowym, celem przygotowania się do ewentualnego wzięcia udziału.
Szczegóły i regulamin „Narodowego Biegu” będą podane do wiadomości oddzielnie.

 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj