Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego w Suwałkach.

Klub został zorganizowany w r. 1927 i obecnie posiada już sekcje: kolarską, piłkarską (piłka siatkówka, piłka koszykówka), pływacką, lekko-atletyczną i ostatnio zorganizowana została sekcja narciarska. W kończącym się sezonie zimowym poświęcono wiele starań w celu odpowiedniego przygotowania zawodników sportu narciarskiego, ku czemu teren powiatu suwalskiego jest bardzo dogodny ze względu na falistość swej powierzchni. By zapewnić sekcji narciarskiej odpowiednie kierownictwo fachowe, delegowano w lutym r. b. na kurs instruktorski do Zakopanego za zgodą komendanta wojewódzkiego insp. Charlemagne’a post. Zawadzkiego; kurs zorganizowany był przez Związek Młodzieży Wiejskiej, instruktorem kursu był znany narciarz Czech. Ostatnio Policyjny Klub sportowy otrzymał od p. komendanta wojewódzkiego 200 zł. na zakup nart, gdyż dotychczas korzystał z nart od władz wojskowych, które usilnie popierają zamierzenia klubu.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj