KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU NADAWANIA I WYKORZYSTYWANIA WIZERUNKU HONOROWEGO MEDALIONU PAMIĘCI „PIETA MIEDNOJE 1940”

Informujemy, że Walne Zebrania Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w dniu 11 września 2020 r. uchwałą nr 7/09/2020 przyjęło Regulamin nadawania i wykorzystywania wizerunku Honorowego Medalionu Pamięci „Pieta Miednoje 1940”.

Przygotowanie projektu ww. Regulaminu i jego przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku jest wykonaniem wniosku przyjętego przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwołane na  dzień 27 maja 2019 r.

Regulamin dostępny jest w zakładce: „Pieta Miednoje 1940”.

Anna Wesołowska – prezes Zarządu Głównego

Michał Krzysztof Wykowski – przewodniczący Kapituły

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom

Data publikacji 08.10.2020