UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 I PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE A WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIEM RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU

W uroczystej inauguracji roku akademickiego, które miało miejsce 3 października 2020 w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie uczestniczyła delegacja Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., a jednym z jej ważnych elementów było podpisanie porozumienia o współpracy. Porozumienie w imieniu reprezentowanych instytucji podpisały Rektor WSGK w Kutnie dr hab. Sławomira Białobłocka i prezes ZG WSRP 1939 r. Anna Wesołowska.

Na inaugurację  przybyli studenci i zaproszeni goście, wśród których byli: poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, przedstawiciele władz samorządowych i partnerów instytucjonalnych oraz organizacji społecznych, m.in. delegacja WSRP 1939 r. z prezes ZG WSRP 1939 r. Anną Wesołowską, honorowym prezesem Michałem Krzysztofem Wykowskim oraz delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP z prezesem Koła ZOR RP w Warszawie st. chor. w st. spocz. Stefanem Wyszyńskim.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie rektor WSGK w Kutnie dr hab. Sławomiry Białobłockiej. Przy sztandarze uczelni odśpiewany został Hymn Państwowy RP. Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, a wydarzeniu temu towarzyszył koncert chóru Speranza. Kolejnym punktem inauguracji było podpisanie porozumienia o współpracy. Współpraca Uczelni i Stowarzyszenia zapoczątkowana została w roku 2018  w ramach wspólnej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Etos służb policyjnych i zadania policji w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – historia, tradycja, współczesność”. To właśnie sukces tego przedsięwzięcia doprowadził strony do decyzji o sformalizowaniu współpracy w ramach porozumienia. Daje ono obu podmiotom możliwość prowadzenia wspólnych działań w obszarach popularyzowania wiedzy o historii Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, edukacji społecznej związanej z pamięcią o ofiarach zbrodni katyńskiej, ale przede wszystkim promowania wspólnych dla obu stron wartości.

Podkreśleniem dotychczasowej współpracy było uhonorowanie rektor WSGK w Kutnie dr hab. Sławomiry Białobłockiej przez prezes ZG WSRP 1939 r. Annę Wesołowską i honorowego prezesa Michała Krzysztofa Wykowskiego Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia”.

Podpisanie porozumienia było okazją do zapoznania Senatu WSGK, obecnych gości i studentów z trudną historią policyjnych formacji w dwudziestoleciu międzywojennym. Realizacją tego był wykład inauguracyjny mgr. Zbigniewa Bartosiaka, w którym znalazły się odniesienia do munduru Policji Państwowej zaprezentowanego przez Stanisława Wykowskiego, rekonstruktora, członka ZG WSRP 1939 r. Tytuł wykładu to „Od niepodległości do współczesności. Losy funkcjonariuszy służby porządku publicznego i ich rodzin”.

 

/ZB/

  • Fot. Michał Wojciech Wykowski
  • Fot. Michał Wojciech Wykowski
  • Fot. Michał Wojciech Wykowski
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom

Data publikacji 12.10.2020