UMOWA O WSPÓŁPRACY WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU Z FUNDACJĄ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 6 listopada br. w siedzibie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, mieszczącej się w budynku PAST-y, podpisana została Umowa o współpracy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego.

Ze strony Fundacji umowę podpisali dr hab. Marek Cieciura – przewodniczący Rady Fundacji oraz Mirosław Chada – prezes Zarządu Fundacji, a ze strony WSRP 1939 r. Anna Wesołowska – prezes ZG WSRP 1939 r. oraz Michał Krzysztof Wykowski – Prezes Honorowy Stowarzyszenia.

Inicjatorem współpracy obu organizacji jest p. insp. dr Rafał Batkowski.

Strony zobowiązały się do wspólnej realizacji projektu „Upamiętnianie policjantów Policji Państwowej II RP”. Jego celem jest upamiętnienie poległych i zmarłych policjantów Policji Państwowej II RP, będących w konspiracji podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK.

Projekt obejmuje zaprojektowanie, implementację i eksploatację stron internetowych, udostępniających informacje z tabliczek z kodami QR umieszczanymi na grobach, pomnikach, tablicach pamiątkowych itp. oraz oprogramowania wspomagającego odwiedzanie grobów policjantów Policji Państwowej II RP, zlokalizowanych na warszawskich cmentarzach.

Projekt, którego adresatem jest w dużej mierze młode pokolenie, uczniowie i studenci,  ma nie tylko charakter informacyjny, ale przede wszystkim edukacyjny – ma służyć zachowaniu pamięci o okupacyjnych i bezpośrednio powojennych losach policjantów PP.

 

 

/aw/

Zdjęcia: archiwum  WSRP 1939 r.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 06.11.2020