Konkurs na medal „Wdowom Katyńskim”

Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wraz z Domem Maklerski IDMSA oraz Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiły ogólnopolski otwarty konkurs na medal - małą formę rzeźbiarską „Wdowom Katyńskim”. Na bazie najwyżej ocenionego projektu zostaną przygotowane medale, które przekazane będą Wdowom po ofiarach zbrodni w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 roku. Konkurs honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

 

Inicjatorką idei konkursu jest pani Beata Przybyszewska-Kujawa, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Działając od kilku lat w Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Warszawie, a potem równolegle w Warszawskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r. spotykałam przede wszystkim kobiety - żony, córki zamordowanych oficerów i policjantów. Skrzywdzone przez los, represjonowane, noszące w sobie przez tyle lat cierpienie, tęsknotę, żal i chęć ocalenia pamięci. Skromne, nieraz zapomniane, borykające się z codziennością, niedostatkiem, często z biedą. Nigdy nie otrzymały zadośćuczynienia moralnego, słów skruchy za to, co się stało. Ten potworny mord od ponad 70 lat ciągle budzi niezwykłe emocje, jest przyczyną walki politycznej, sporów i różnych interpretacji. Wdowy Katyńskie to już tylko kilkanaście kobiet, które powinny na finiszu swego życia otrzymać symboliczny gest, rodzaj hołdu, podziękowania. Być może jest zbyt późno, być może powinny zostać uhonorowane w również w inny sposób - z pewnością zasługują na wiele więcej. Ale te medale, które będą wykonane przez młodych artystów, będą pięknym darem i symbolem pamięci złożonym Żonom bohaterów. Dzięki pasji i zaangażowaniu współorganizatorów konkursu wizja ta może być w praktyce zrealizowana i sfinansowana, za co bardzo w imieniu naszego Stowarzyszenia dziękujemy - mówi Beata Przybyszewska-Kujawa.

Naszym celem jest uczczenie pamięci polskich oficerów, policjantów oraz innych jeńców, zamordowanych i pochowanych w zbiorowych mogiłach w katyńskim lesie, ale przede wszystkim oddanie hołdu Wdowom i rodzinom ofiar, które pomimo doznanych cierpień i prześladowań - nie tylko ze strony stalinowskich zbrodniarzy, ale i komunistycznych władz Polski - zachowały niezłomną postawę, przechowując pamięć o bohaterach i świadcząc o zbrodni dokonanej na narodzie polskim - dodaje prof. Adam Wsiołkowski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Prawdy na temat zbrodni katyńskiej, pomimo oficjalnego ukrywania i zakłamywania jej przez kilkadziesiąt lat, nie udało się wymazać ze świadomości Polaków. Chcielibyśmy, aby ten konkurs przyczynił się również do kultywowania i utrwalania wśród młodego pokolenia świadomości historycznej oraz pamięci i szacunku dla tych, którzy poświęcili tak wiele dla Ojczyzny - podkreśla Rafał Abratański, prezes zarządu DM IDMSA.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronach internetowych organizatorów.

Informacje o organizatorach konkursu

Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. istnieje od 2000 r. Wśród jego członków są przede wszystkim rodziny zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze policjantów II RP, więzionych uprzednio w ostaszkowskim obozie, w klasztorze na wyspie położonej na jeziorze Seliger.

W Miednoje, które jest największą na świecie nekropolią policji na świecie, leży ponad 6300 policjantów i innych formacji mundurowych II RP. Stowarzyszenie dąży do ujawnienia wszystkich miejsc mordu polskich policjantów na terenach byłego ZSRR (Ukraina, Białoruś). Od wiosny 2011 roku mają się rozpocząć ekshumacje w Bykowni, gdzie również leży bardzo wielu policjantów. Nie znamy jeszcze miejsc pochówku ponad 7000 policjantów. Stowarzyszenie chce doprowadzić do ujawienia wszelkich okoliczności tych mordów, odtajnienia dokumentów, zdjęć, wszelkich zachowanych śladów i przedmiotów, zabiegając jednocześnie, aby na terenie obozu ostaszkowskiego powstała Izba Pamięci związana z dramatem Polskiej Policji, w którym odtworzone byłyby warunki ich życia (piętrowe prycze, oryginalne przedmioty). Stowarzyszenie czynnie uczestniczy i współorganizuje coroczne wyjazdy na Polski Cmentarz Wojenny do Miednoje, aktywizuje także środowiska policyjne, które tworzą grupy rekonstrukcyjne przedwojennej policji, zrzeszające również bardzo młodych ludzi. Swoimi działaniami przywraca prawdę historyczną o Policji Państwowej II RP i jej martyrologii na Wschodzie, upominając się o szacunek i godność dla Policjantów, za ich służbę i wierność przysiędze do końca. Zasłużonym osobom przyznaje honorowy medalion PIETA MIEDNOJE 1940, który jest wyrazem podziękowania za zasługi w propagowaniu historii o polskiej policji II RP. W tym roku otrzymał go znany dziennikarz i historyk - Allen Paul - autor książki o Katyniu.

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą wyższą uczelnią artystyczną w Polsce, utworzoną w 1818 r. Kierowali nią m.in najwybitniejszy polski malarz historyczny Jan Matejko, obecnie patron uczelni, a także Julian Fałat, wybitny malarz pejzażysta. Na wydziale malarstwa ASP uczyli najwybitniejsi polscy artyści: Leon Wyczółkowski, Teodor Axentowicz, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Jan Stanisławski, Józef Mehoffer, Józef Pankiewicz, Ferdynand Ruszczyc i Wojciech Weiss. Tradycja kształcenia w zakresie rzeźby sięga roku 1818, natomiast sam Wydział Rzeźby utworzono w 1922 r.
 Uczyli na nim m.in.: Xawery Dunikowski, Jacek Puget, Jerzy Bandura, Wanda Ślędzińska, Marian Konieczny oraz Stefan Borzęcki.
 Wydział Rzeźby ASP kształci swoich studentów w dziedzinie rzeźby (w tym rzeźby tradycyjnej: rzeźba monumentalna, mała forma rzeźbiarska, medalierstwo), a także przygotowuje do współpracy w projektowaniu architektury, urbanistyki i otoczenia oraz do twórczości indywidualnej, również o charakterze interdyscyplinarnym.


Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie jest niezależnym domem maklerskim oraz liderem grupy kapitałowej funkcjonującej w segmencie usług finansowych i okołofinansowych. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

DM IDMSA od lat wspiera ważne cele społeczne pomocą finansową, merytoryczną i organizacyjną. Firma aktywnie angażuje się w projekty poświęcone ochronie dziedzictwa i pamięci historycznej, m.in. wspomagając zakup pamiątek Powstańczej Poczty Polowej przez Muzeum Powstania Warszawskiego, obejmując swoim mecenatem istotne publikacje (m.in. wydawnictwo „Encyklopedia Solidarności” - największe do tej pory przedsięwzięcie dokumentacyjne poświęcone ruchowi Solidarności, książkę Rafała Michalskiego „Śladami zbrodni katyńskiej”, komiks „Monte Cassino” Zbigniewa Tomeckiego i Gabrieli Becli) i wydarzenia (m.in. koncert charytatywny poświęcony „Żołnierzom wyklętym” – bojownikom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, Kraków 2010, Turniej szachowy „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”, Warszawa 2010). DM IDMSA wspomaga także organizacje charytatywne opiekujące się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi dziećmi – m.in. Fundację im. Brata Alberta, której przekazuje stałą kwotę z każdego zlecenia maklerskiego, Stowarzyszenie „U Siemachy”, czy Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”; był także Partnerem Aukcji Sztuki na Rzecz Dzieci Autystycznych i Upośledzonych „Inne Spojrzenie”; wspiera też młodych ludzi w edukacji oraz realizacji innowacyjnych pomysłów biznesowych.  

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 13.01.2011