ZMIANY W ZARZĄDZE GŁÓWNYM WSRP 1939 ROKU

W związku ze złożeniem przez panią Annę Wesołowską w dniu 8 lipca 2021 roku rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa ZG WSRP 1939 roku, a także rezygnacji pana Andrzeja Zawadzkiego wiceprezesa ZG WSRP 1939 roku, nastąpiły zmiany w składzie osobowym.

Nowym prezesem ZG WSRP 1939 roku został pan Rafał Skiba. Wiceprezesami ZG panowie dr Rafał Batkowski i Michał Krzysztof Wykowski.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 30.08.2021