Z WIZYTĄ U CZŁONKINI STOWARZYSZENIA PANI JANINY SZESTAKOWSKIEJ

18 listopada 2021 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku złożyli wizytę pani Janinie Szestakowskiej, zasłużonej Członkini Stowarzyszenia, przebywającej w Domu Opieki Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

 

Okazją do spotkania był niedawno obchodzony jubileusz XX-lecia WSRP 1939 r., którego Pani Janina Szestakowska jest aktywną członkinią, działającą społecznie od początku istnienia organizacji. Przez kilka kadencji Zarządów, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Drugim nie mniej ważnym powodem do spotkania z Panią Janiną był obchodzony w październiku jubileusz 98 urodzin.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Michał Krzysztof Wykowski oraz Stanisław Wojciech Wykowski przekazali Jubilatce najlepsze życzenia, a także odznaczyli Panią Janinę Szestakowską przyznanym przez ZG Stowarzyszenia Medalem XX-lecia WSRP 1939 r.

Pani Janina Szestakowska jest siostrą kaprala Żandarmerii Adama Lenkiewicza, który zginął z rąk NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie (obecnie Twer) mając zaledwie 27 lat. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Przez wiele lat działała czynnie w Związku Sybiraków oraz Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej.

Skromnej uroczystości towarzyszyła Pani Anna Kaczmarek dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, która na co dzień opiekuje się naszą Seniorką. Korzystając z okazji wspólnego spotkania, delegacja Stowarzyszenia przekazała na ręce Pani Dyrektor okolicznościowy kafel wydany w związku z XX-leciem działalności WSRP 1939 r.

Michał Krzysztof Wykowski oraz Stanisław Wojciech Wykowski – autorzy wydanej niedawno publikacji „Policyjnym szlakiem pamięci po warszawskich nekropoliach. Miejsca spoczynku Policjantów Policji Państwowej II RP”, przekazali książki wydane pod patronatem WSRP 1939 r., na ręce pani Janiny Szestakowskiej oraz pani dyrektor Anny Kaczmarek.

Stanisław Wojciech Wykowski

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 18.11.2021