SPOTKANIE OPŁATKOWE W ZOR RP

11 grudnia 2021 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w którym uczestniczyli także zaproszeni goście. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku – Michał Krzysztof Wykowski wiceprezes ZG, honorowy prezes Stowarzyszenia oraz Stanisław Wojciech Wykowski członek ZG WSRP 1939 r.

 

Gospodarz uroczystości płk. rez. Alfred Kabata po powitaniu przybyłych na uroczystość, podsumował działalność Związku w 2021 roku. Spotkanie przedstawicieli ZOR RP z terenu całego kraju, stało się okazją do podziękowań za realizację zadań statutowych organizacji, przyjęcia w poczet ZOR RP nowych członków, wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i organizacyjnych.

Przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku odznaczyli płk. rez. Alfreda Kabatę prezesa ZG ZOR RP medalem jubileuszowym XX-lecia WSRP 1939 roku. Ponadto wręczyli dyplomy i znaczki organizacyjne dwóm nowym honorowym członkom WSRP 1939 roku, którzy zostali przyjęci w poczet Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z 23 września 2021 roku. Dyplomy otrzymali płk. rez. Alfred Kabata prezes ZG ZOR RP oraz p. Marcin Łada wiceprezes ZG ZOR RP.

Po części ceremonialnej obecni na spotkaniu księża kapelani ks. ppor. Arnold Zimiński i ks. ppor. Tomasz Cabaj odmówili okolicznościową modlitwę i poświęcili opłatki. Życzenia świąteczne skierował do zebranych płk. rez. Alfred Kabata prezes ZG ZOR RP i symbolicznie przełamał się opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami uroczystości.

Stanisław Wojciech Wykowski

  • fot. M. Łada
  • fot. M. Łada
  • fot. M. Łada
  • fot. M. Łada
  • fot. M. Łada
  • fot. M. Łada
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 11.12.2021