JUBILEUSZ XX-LECIA WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU

W dniu 15 września 2021 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta koncelebrowana. W uroczystościach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, organizacje współpracujące, policjanci, uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie i XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie oraz rekonstruktorzy. Oprawę muzyczną Mszy Świętej uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą Pana Inspektora Janusza Trzepizura oraz solistka Pani Katarzyna Bochyńska-Wojdyło. Po uroczystej Mszy Świętej wyrazy podziękowania za opiekę i posługę duszpasterską zostały skierowane do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Generała Brygady Józefa Guzdka Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego wygłosił Wiceprezes Zarządu Głównego WSPR 1939 r. Pan dr Rafał Batkowski.

Medal z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności WSRP 1939 r. wręczył Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Guzdkowi - Prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r. Pan Rafał Skiba. Dalsza część uroczystości z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności WSRP 1939 r., odbyła się w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego, podczas której Prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r. Pan Rafał Skiba wręczył medale z okazji XX-lecia działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Następnie prowadzący uroczystość Pan Grzegorz Jach – Członek Honorowy Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.  przeprowadził szereg ciekawych rozmów w ramach Studia XX-lecia. Rozmowy dotyczyły historii Stowarzyszenia, perspektyw rozwoju oraz nowych projektów do zrealizowania, a także roli jaką odgrywa Stowarzyszenie w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży. Całą uroczystość ubarwiły występy artystyczne młodych aktorów.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 15.09.2021