ŻOŁNIERZE GRANATOWEJ ARMII

W grudniu 2022 roku, ukazała się książka „Żołnierze granatowej armii. Sylwetki policjantów Policji Państwowej II RP”, autorstwa Michała Krzysztofa Wykowskiego, Zbigniewa Bartosiaka oraz Stanisława Wojciecha Wykowskiego, członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Publikacja została poświęcona policjantom Policji Państwowej II RP oraz ich rodzinom, które od lat dziewięćdziesiątych
XX wieku, zaznaczyli aktywnie swoją obecność w Klubie Historii Policji Państwowej II RP oraz w Warszawskim Stowarzyszeniu
Rodzina Policyjna 1939 roku, działając społecznie na rzecz pielęgnacji pamięci o swoich krewnych i bliskich. Jest formą
należnego hołdu i szacunku, który autorzy wyrażają policjantom Policji Państwowej, ale także rodzinom policjantów,
niosących w życiu ciężar utraty swoich ojców będących w służbie II RP.

W pierwszej części publikacji, autorzy kreślą historyczny rys powstania Policji Państwowej, utworzonej w oparciu o kadry
osobowe byłych trzech zaborów, opisują mężne postawy policjantów podczas wojny polsko – bolszewickiej, codzienną
służbę w ochronie granic II RP, etos służby w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz udział policjantów w wojnie
obronnej 1939 roku. W pracy autorzy podnoszą kwestie narodowego wymiaru tragedii zbrodni Katyńskiej, dokonanej
w istotnej części na funkcjonariuszach Policji Państwowej. Ukazują sylwetki oddanych sprawie Polski funkcjonariuszy
Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, działających w tragicznych okupacyjnych warunkach, w niepodległościowym
podziemiu m. in. Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa i innych organizacjach, zgodnie z polską racją stanu,
płacąc za to najwyższą cenę.

Autorzy w publikacji przypominają także tych, którzy przeżywszy wojnę, ścigani byli na podstawie dekretu z 31 sierpnia 1944 roku
tzw. „Sierpniówki”, zostali aresztowani lub zamęczeni podczas długotrwałych śledztw prowadzonych przez UB.

W drugiej części praca, zawiera dziewięćdziesiąt rozbudowanych not biograficznych polskich policjantów, z uwzględnieniem
także aspektu ich rodzin, z opisaniem przebiegu policyjnej ale również wojskowej służby oraz okoliczności śmierci.
Wskazuje także indywidualne wojenne i powojenne losy wdów i dzieci zamordowanych policjantów. Ukazuje często
dramatyczne losy oraz nadzieję w żmudnym procesie dociekania prawdy historycznej, w długich powojennych
latach, z konsekwencją prowadzone przez rodziny zamordowanych.

Publikacja jest wkładem autorów w przywracanie zbiorowej pamięci o tragicznej historii granatowej armii, powikłanych
losach jej funkcjonariuszy, którym podczas okupacji niemieckiej i służby w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa,
przyszło zderzyć się często z dramatycznymi wyborami.

To historie służby zapomnianych Bohaterów, którzy w okresie międzywojnia tworzyli podwaliny pod ponad stuletnią
historię funkcjonowania polskiej Policji, to swoiste nadanie im nowego życia.

Recenzentami naukowymi publikacji są: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk z UW oraz dr hab. Zbigniew Białobłocki z ANSGK
w Kutnie.

M.K.W.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 26.05.2023