SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE WSRP 1939 r.

7 kwietnia 2023 roku, w Komendzie Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej, odbyło się spotkanie członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina policyjna 1939 roku w przede dniu Świąt Wielkiej Nocy.

 Na spotkanie przybyli członkowie Stowarzyszenia z Warszawy, Kutna, Lublina, Radomia, Żyrardowa i innych miejsc w kraju.Obecni byli policjanci rekonstruktorzy.
Spotkanie otworzył Michał Krzysztof Wykowski prezes ZG WSRP 1939 roku. Słowa ewangelii, wprowadzające zebranych w czas wielkiego przeżywania Triduum Paschalnego,
skierował do zebranych red. Wojciech Gąssowski, varsavianista, od wielu lat zaangażowany we współpracę z kombatantami, pielęgnację pamięci o polskich policjantach
okresu okupacji hitlerowskiej. Życzenia świąteczne członkom Stowarzyszenia przekazał dr Rafał Batkowski wiceprezes ZG.
Spotkanie stało się także okazją do wręczenia kliku odznaczeń: Medalu Za Zasługi dla Stowarzyszenia oraz Medalu Jubileuszowego XX lecia WSRP 1939 roku.
Wśród wyróżnionych znaleźli się red. Paweł Ostaszewski, red. Wojciech Gąssowski, insp. Sławomir Cisowski, płk. w st. spocz. Jan Skośkiewicz, Danuta Jaworska,
Sławomir Wolski oraz Piotr Kiełbiowski. Spotkanie było także chwilą na rozmowy o sprawach Stowarzyszenia i dalszych planach działania organizacji.
Zakończyło je wspólne zdjęcie członków WRSP 1939 roku.

M.K.W.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 02.06.2023