INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 w ANSGK W KUTNIE

1 października 2022 roku o godz. 10.00 w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie rozpoczęła uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Uroczystość rozpoczęło wejście na Aulę uczelni Senatu Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Po chwili nastąpiło wprowadzenie sztandaru ANSGK. Odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie przybyłych gości i studentów powitała serdecznie dr hab. Sławomira Białobłocka, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.
W przemówieniu inaugurującym podkreśliła, że jest to pierwszy rok akademicki pod szyldem ANSGK, ponieważ wcześniej (od 1998 roku) uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej.

Potem głos zabrali zaproszeni goście, między innymi Bartosz Serenda– zastępca dyrektora ds. komunikacji i jakości Kutnowskiego Szpitala Samorządowego
oraz Michał Krzysztof Wykowski – prezes ZG Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Obecni na inauguracji byli między innymi wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak,
naczelnik Wydziału Edukacji UM Kutno Jarosław Kotliński.

Następnie studenci pierwszego roku złożyli rotę ślubowania na sztandar ANSGK:

„Wstępując do społeczności Akademii Nauk Stosowanych Krajowej w Kutnie świadomy wiekowych tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:
– dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki,
– zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności z pożytkiem dla Ojczyzny,
– przestrzegać norm, zasad współżycia i zwyczajów uczelnianych,
– dbać o dobre imię Uczelni i godność studencką.”

Część ceremonialną uroczystości zakończyło odśpiewanie przez chór „Speranza” pod kierownictwem Cezarego Górczyńskiego, studenckiej pieśni hymnicznej „Gaudeamus igitur”.

Wykład inauguracyjny w tym szczególnym dniu, zatytułowany „Społeczno-polityczne zmiany w Ukrainiena skutek rosyjsko-ukraińskiej wojny 2022”,
wygłosił prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk, pracownik naukowy Akademii w Kutnie, na co dzień profesor lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

(MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 02.06.2023