MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W AKADEMII NAUK STOSOWANYCH GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE

W Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Polska a Ukraina. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy współpracy w gospodarce, polityce i dziedzinie społecznej". Współorganizatorem konferencji był Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.

Konferencja z 26 listopada 2022 r. w ASNGK w Kutnie stała się okazją do  zaprezentowania wyników badań naukowych, obserwacji i spostrzeżeń dotyczących m.in. skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Zgodnie z przyjętym programem konferencji tematyka poruszana przez prelegentów dotyczyła nowych wyzwań i perspektyw współpracy w obszarach polityki, gospodarki i organizacji pozarządowych pomiędzy Polską a Ukrainą.
Nie zabrakło tematów związanych z migracją, bezpieczeństwem i działaniami w obszarze polityki społecznej. Otwarcia konferencji dokonała dr hab. Sławomira Białobłocka – Rektor ANSGK w Kutnie.

W imieniu współorganizatora głos zabrał prof. Anatoliy Romanyuk – Kierownik Katedry Politologii Wydziału Filozofii LNU. Słowa do uczestników konferencji skierowali:
Zastępca Prezydenta Miasta Kutno Pan Zbigniew Wdowiak i płk. rez. dr Ryszard Chodynicki.

Szczególnym wyróżnieniem dla organizatorów konferencji było przesłanie listu i objęcie jej Patronatem Honorowym przez Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Wasyla Zwarycza.
Honorowego patronatu konferencji udzielili również Starosta Kutnowski Pan Daniel Kowalik, Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński, 
Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej i Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

W konferencji uczestniczyły delegacje: Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r z Prezesem ZG - Panem Michałem Krzysztofem Wykowskim oraz
członkiem ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - Panem Stefanem Pawłem Wyszyńskim.

(ANSGK w Kutnie/Zbigniew Bartosiak)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj