DĄB PAMIĘCI DLA POLICJANTA

14 października 2022 roku, w dzień Edukacji Narodowej, na terenie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, upamiętniliśmy Dębem Pamięci oraz tablicą pamiątkową, postać polskiego policjanta podinsp. PP Euzebiusza Mariana Zielińskiego.

Inicjatorem uroczystości było Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, którego członkiem jest pan Marek Zieliński skarbnik ZG, wnuk upamiętnionego policjanta.
Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci na terenie Liceum, rozpoczęła się o godzinie 13.00.

Po wprowadzeniu sztandaru XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, asysta policyjna zapaliła znicz pamięci.
Zebrani odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor placówki pani Anna Koszycka powitała przybyłych na uroczystość gości oraz młodzież szkolną.
Wśród zaproszonych gości byli m. in. pan Paweł Martofel zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście, dr Tomasz Szczepański reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło przewodniczący
Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, reprezentujący w tym dniu także Stowarzyszenie Generałów Policji RP, Michał Krzysztof Wykowski wiceprezes ZG WSRP 1939 roku, st. chor. sztab. rez. Stefan Wyszyński
prezes Koła Warszawskiego Związku Oficerów Rezerwy RP wraz z delegacją, płk. w st. spocz. Tadeusz Żołnierczyk wiceprezes Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, podinsp. w stanie spoczynku Zbigniew Bartosiak reprezentującego
rektora Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie i zarazem wiceprezesa Stowarzyszenia „VERITAS” – Nauka, Edukacja, Kultura, pani Maria Rubas członkini zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, pan Michał Jaroch
radny miasta marki oraz członkowie organizacji i kombatanci.

Następnie w imieniu rodziny podinsp. Euzebiusza Mariana Zielińskiego słowa do uczestników podniosłej uroczystości skierował pan Marek Zieliński.
Kolejno głos zabrał Michał Krzysztof Wykowski prezes ZG WSRP 1939 roku oraz nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. Został odczytany list Jana Józefa

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 02.08.2023