Konferencja naukowa pt. „Policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej”

W dniu 5 marca br. w 70 rocznicę podpisania przez J. Stalina tragicznej w skutkach decyzji przedłożonej na wniosek Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrznych ZSRR Ł. Berii, odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, konferencja naukowa pt. „Policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej”.

Podczas interesujących wystąpień głos zabierali m.in. prof. Andrzej Misiuk i prof. Piotr Majer z WSPol w Szczytnie oraz ks.prof. Edward Wiszowaty. Inspektor Grzegorz Jach z KGP w poruszający sposób opowiadał o „policyjnych znakach pamięci”, skłaniając do głębszej refleksji słuchaczy WSPol. i zebranych gości. O niedawno powstałej izbie pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mówił Adam Szwedka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

„Rodzina Policyjna 1939 roku”. Głos zabrał też prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 R Stefan Narewski, przedstawiając pokrótce historię powstania Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje oraz dzieląc się osobistymi wrażeniami ze swojego pobytu w tym miejscu.

Honorowy patronat nad konferencją objęli podsekretarz stanu MSWiA Adam Rapacki oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotograficzna Aleksandra Załęskiego, poświęcona ekshumacjom masowych grobów w Charkowie i Miednoje na początku lat dziewięćdziesiątych.

/ MKW /

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 05.03.2010