SPOTKANIE OPŁATKOWE WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 ROKU

Uroczystym wprowadzeniem sztandaru, przy dźwiękach marszu generalskiego , 8 grudnia br. w siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej KGP rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Przybyli na nie m.in. JE Józef Guzdek – Biskup Polowy WP, nadinsp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, dr Adam Buława - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Sławomir Frączak – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz płk Mirosław Demediuk – przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wszystkich zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia serdecznie powitał Michał Krzysztof Wykowski, prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r. Składając życzenia świąteczne, nawiązał do wigilii w roku 1939, którą  w sowieckim łagrze samotnie spędzali funkcjonariusze Policji Państwowej. Zniewoleni, nie przypuszczali nawet, że to ostatnia wigilia w ich życiu, z dala od najbliższych,  bez opłatka, ze łzami w oczach…

Świąteczny nastrój spotkania jeszcze bardziej podkreśliła multimedialna prezentacja „Wigilia policyjna w II RP”.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Honorowego Medalionu Pamięci „Pieta Miednoje 1940”  JE Józefowi Guzdkowi – Biskupowi Polowemu WP. To wyjątkowe wyróżnienie, ustanowione w 2003 r., przyznawano dotąd tylko 19 razy za szczególną troskę o zachowanie w pamięci i kultywowanie dziejów Policji Państwowej II RP, a przede wszystkim zaś losów funkcjonariuszy Policji, bestialsko pomordowanych na Wschodzie.

Medalem „Pro Patria”, ustanowionym w 2011 r. zarządzeniem kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorowano pięć osób. Otrzymali go: insp. dr Rafał Batkowski – dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, który od wielu lat wspiera Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w realizacji zadań statutowych;  Michał Chlipała – członek WSRP 1939 r., rekonstruktor z Nowego Targu, kolekcjoner policyjnych pamiątek, autor artykułów i publikacji o Policji Państwowej oraz Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa okresu okupacji; Ryszard Rzepnikowski – członek WSRP 1939 r., syn przodownika Policji Państwowej, służącego do września 1939 r. w Gostyninie;  Maria Sawicka – członkini WSRP 1939 r., córka posterunkowego Policji Państwowej Jana Sokołowskiego z Białegostoku. Aresztowanego przez NKWD i wywiezionego w 1940 r. do Rosji sowieckiej, gdzie zaginął bez śladu.

Aktu dekoracji wyróżnionych dokonał płk Mirosław Demediuk, przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Kilkunastu osobom wręczono „Medale za Zasługi dla Stowarzyszenia”,  przyznawane przez WSRP 1939 r. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: kierownictwo i zespół pracowników Muzeum Katyńskiego z Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego; nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji; insp. Robert Sudenis – dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji; ks. Bogdan Zagórski – kapelan policyjny KWP w Lublinie; insp. Dariusz Drzał – radca Biura MWP KGP, wieloletni oficer łącznikowy przy Ambasadzie RP w Moskwie; kom. Artur Duszak – zastępca naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz  Paweł Kaczyński – prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego, który od wielu lat kształci uczniów - absolwentów klas mundurowych o profilu policyjno-prawnym.

Decyzją Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP srebrnym medalem „Za Zasługi dla ZOR RP” odznaczony został nadkom. Zbigniew Bartosiak –  p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Wyróżnienie wręczył prezes ZG ZOR RP płk. rez. Alfred Kabata.

Odznaką Pamiątkową Muzeum Wojska Polskiego, przyznawaną osobom szczególnie zasłużonym dla MWP, uhonorowano trzy osoby. Z rąk dr. Adama Buławy, dyrektora MWP, otrzymali je: podinsp. Kinga Badeńska – oficer łącznikowy Policji przy Ambasadzie RP w Moskwie; insp. Jarosław Hofman – komendant miejski Policji w Płocku oraz płk Włodzimierz Paszkowski – dyrektor Biura  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Chóru Reprezentacyjnego KSP pod kierownictwem Sylwii  Krzywdy oraz podzielili się opłatkami,   poświęconymi przez ks. bp. Józefa Guzdka i ks. Jana Kota – kapelana KGP oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.


Tekst: Jerzy Paciorkowski

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 08.12.2016