UROCZYSTOŚCI XX LECIA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PWiSPPP

W Legionowie w dniach 8 – 9 września 2017 roku, miały miejsce uroczyste obchody dwudziestej rocznicy powstania i działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy.

W piątek 8 września w godzinach wieczornych, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, odbyła się msza święta w intencji poległych na służbie policjantów oraz ich rodzin, celebrowana przez miejscowego proboszcza parafii ks. Tomasza Chciałowskiego.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, powiedział o najwyższej ofierze, jaką złożyli polegli podczas pełnienia służby policjanci, którzy pozostali wierni do końca policyjnej rocie.

Zapewnił także rodziny policjantów uczestniczące w mszy świętej, że nie pozostają same, ponieważ kierownictwo polskiej Policji pochyla się z troską nad ich losem. Także poprzez fundację, która konsekwentnie od dwudziestu lat realizuje swoje zadania statutowe.

Po mszy świętej przed kościołem, odbył się apel poległych, podczas którego odczytano nazwiska wszystkich policjantów, którzy stracili życie podczas pełnienia służby po 1990 roku.

Komendant Główny Policji wraz z delegacją złożył wiązankę kwiatów przy pomniku poświęconym Ofiarom zbrodni katyńskiej.

Salwa honorowa i melodia śpij kolego zakończyły uroczystą zbiórkę.

W uroczystości uczestniczyły poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Policji, kompania reprezentacyjna Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod kierownictwem mł. insp. Janusza Trzepizura.

Następnego dnia w sobotę 9 września, na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, odbyła się Jubileuszowa Gala dwudziestolecia FPWiSPPP.

Rozpoczął ją pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Podczas uroczystości zostały wręczone Medale Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile i Statuetki Jubileuszowe. Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. Władysław Padło i prezes Fundacji PWiSPPP mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, podziękowali wszystkim darczyńcom, którzy przez te lata wspierali fundację.

W godzinach popołudniowych wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć spektakl historyczny „Tulln A.D. 1683- czyli narada przed bitwą w obronie chrześcijaństwa” w reż Grzegorza Jacha, który odbył się na dziedzińcu Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Podczas uroczystych obchodów dwudziestolecia Fundacji PWiSPPP, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku reprezentowali: Michał Krzysztof Wykowski Prezes Zarządu, Rafał Skiba Wiceprezes Zarządu oraz Ireneusz Skiba Sekretarz Zarządu.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, pomaga już dwadzieścia lat. Jej celem statutowym jest pomoc 240 rodzinom (wdowom i sierotom) osieroconym przez policjantów poległych na służbie.

Zgromadzone środki finansowe, Fundacja przeznacza na zapomogi finansowe i rzeczowe, stypendia i pomoc finansową związaną z nauką i kształceniem zawodowym wdów i sierot, będących w trudnej sytuacji materialnej. Także na dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, organizowanie wspólnych wyjazdów rekreacyjno – wypoczynkowych i turystycznych.

 

                                                                                                                                                                  (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 12.09.2017