TYDZIEŃ KATYŃSKI W KIELCACH

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Kielcach, w związku z obchodami 77. rocznicy zbrodni katyńskiej, zorganizowany został „Tydzień Katyński”. Organizatorami przedsięwzięcia była Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Do projektu zostali zaproszeni także Policja, Służba Więzienna, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, Rodzina Katyńska, Sybiracy oraz Harcerze.                   

Celem „Tygodnia Katyńskiego”, było przypomnienie o zbrodniach dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej, a ze względu na obecność młodzieży - uczniów klas licealnych - szeroko pojęta edukacja historyczna i rozbudzenie zainteresowania przeszłością własnego narodu z uwzględnieniem martyrologii.

W poszczególnych dniach „Tygodnia Katyńskiego” zaproszeni specjaliści z Muzeum Katyńskiego, Komendy Głównej Policji, Centralnej Służby Więziennej oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, prowadzili wykłady i prezentacje, moderowali spotkania, podczas których zebrani mogli brać żywy udział w dyskusji, obejrzeć przygotowane specjalnie na ten dzień filmy oraz zapoznać się z wystawami dotyczącymi zbrodni katyńskiej.

24 kwietnia, w godzinach popołudniowych na miejscowym rynku odbyło się uroczyste otwarcie „Tygodnia Katyńskiego”, który rozpoczynał Marsz Katyński. W uroczystości licznie zebranym gościom, towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod kierownictwem kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

Na uroczystości Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, reprezentował Michał Krzysztof Wykowski Prezes ZG oraz poczet sztandarowy Stowarzyszenia.

Następnego dnia 25 kwietnia, pod hasłem „PAMIĘTAJMY RAZEM” – tytułem konferencji, którą Stowarzyszenie zorganizowało w marcu 2016 roku – odbyło się spotkanie poświęcone zamordowanym w ramach zbrodni katyńskiej Policjantom II RP, prowadzone przez nadkom. Zbigniewa Bartosiaka przedstawiciela Komendy Głównej Policji oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Nadkomisarz Zbigniew Bartosiak przedstawił uczniom szkół z województwa świętokrzyskiego prezentację „Policja Państwowa – historia nieznana”, zaprezentował część pakietu edukacyjno – historycznego „Miednoje 1940”. Ten dzień poświęcony Policji, uświetniła także wystawa fotograficzna Katyń – Charków – Miednoje na nieludzkiej ziemi autorstwa Aleksandra Załęskiego.

Kolejnego dnia czas poświęcono Centralnej Służbie Więziennej, podczas którego zebrani mogli wysłuchać wykładów o martyrologii i tragicznych losach funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej. Zaprezentowana została także wystawa fotograficzna składająca się z kilkunastu plansz.

Dzień na swoje prezentacje miały także Muzeum Katyńskie proponujące bardzo interesującą ofertę wystawienniczą oraz edukacyjną, Sybiracy i Rodziny Katyńskie.

Był to pierwszy tego typu projekt, zbudowany w oparciu o instytucje i organizacje pozarządowe, który przygotowało Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

                                                                                                                       (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 28.04.2017