KONFERENCJA W MUZEUM KATYŃSKIM

18 września 2017 roku w Sali Konferencyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych nieopodal Muzeum Katyńskiego, odbyła się konferencja „Bohaterowie i ciche Bohaterki, rzecz o Ofiarach Katynia i losach ich Rodzin”, zorganizowana przez Muzeum Katyńskie - Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Przybyłych gości powitał dr Adam Buława dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. W swym przemówieniu podkreślił fakt, że znajdujemy się wszyscy w Muzeum Katyńskim -     Oddziale Martyrologicznym MWP, które jest tym szczególnym miejscem prawdy i pamięci o Ofiarach zbrodni katyńskiej. Powiedział także, że polityka rosyjska pozostała niezmienna i jednym
z jej przejawów było zabijanie pamięci, której jednak nie udało się dokonać w przypadku zbrodni katyńskiej.

Głos zabrała także minister Anna Maria Anders, mówiąc o tym, że zbrodnia katyńska była określana i potępiana jednoznacznie przez generała Władysława Andersa. Wspomniała
o dążeniu generała Andersa, do ustalenia losu polskich oficerów, a po wojnie jednoznaczną postawę środowisk emigracyjnych w przeciwstawieniu się kłamstwu katyńskiemu.

Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – przemawiający jako kolejny - zwrócił uwagę na fakt, że zbrodnia katyńska była następstwem wcześniejszego paktu Ribbentrop-Mołotow który powinien nosić nazwę pakt Hitler-Stalin. Paktu, który była wyrokiem śmierci także dla państw Środkowej Europy.

Głos zabrał również minister Michał Dworczyk z Ministerstwa Obrony Narodowej, który wskazał na potrzeby edukacji o Zbrodni Katyńskiej. Poinformował o proponowanym projekcie ministerstwa, aby Muzeum Katyńskie było jednym z obowiązkowych miejsc do odwiedzenia przez podoficerów szkół i jednostek wojskowych, jako element edukacji i kształcenia postaw patriotycznych.

Swoje wystąpienie miała także Dorota Janiszewska - Jakubiak, zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która podkreśliła wagę edukacji kolejnych pokoleń, wychowania  w świadomości o zbrodni katyńskiej.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia nadanych przez dr Adama Buławę Pamiątkowych Odznak Muzeum Wojska Polskiego. Wśród kilkunastu wyróżnionych osób, znalazł się nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń, w imieniu wyróżnionych osób, głos zabrał dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękując za odznakę, która stanowiła dowód uznania dla dotychczasowej działalności, między innymi w kultywowaniu i ciągłej pracy na rzec pamięci o Katyniu. Z radością zwrócił uwagę, że w świadomości niemal wszystkich Polaków fakt Zbrodni Katyńskiej znany jest zarówno pod kątem wydarzenia, jak i sprawstwa.

Podczas pierwszej części uroczystości został uhonorowany Sławomir Frątczak Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, były wieloletni kierownik Muzeum Katyńskiego z okazji jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej.

Po przerwie rozpoczęły się panele dyskusyjne.

Pierwszy – „Ofiary zbrodni katyńskiej”, moderował prof. Tadeusz Wolsza, podczas którego swoje wykłady prowadzili: dr Witold Wasilewski, dr Dominika Siemińska z IPN, dr Maryla Fałdowska oraz Teresa Zachara i Regina Piątek.

Po przerwie w części ”Los Rodzin Ofiar zbrodni katyńskiej” – którą moderowała dr Ewa Kowalska dyrektor Muzeum Katyńskiego – mogliśmy wysłuchać wypowiedzi m.in.
dr Tadeusza Kondrackiego i dr Krzysztofa Łagojdy.

Trzeci ostatni panel „Przekaz Pokoleń”, moderowała dr Violetta Rezler-Wasilewska. Wystąpili m. in. Jolanta Kulińska, Maria Gabiniewicz, Euzebiusz Sowa i Jacek Libicki.

Konferencję podsumowała i zamknęła dr Ewa Kowalska.

(MKW)

  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
  • fot. Marcin Łada
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 19.09.2017