NADANIE SZTANDARU ZSO IM. STANISŁAWY FILIPINY PALEOLOG

17. października, w Lublinie, odbyły się uroczystości związane z nadaniem Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 11 i XIII Liceum Ogólnokształcące, imienia pierwszej Komendantki Policji Państwowej II RP kom. Stanisławy Filipiny Paleolog. Dokonano także poświęcenia sztandarów szkolnych i odsłonięcia tablicy pamiątkowej, dedykowanej Patronce.

Inicjatywa przyjęcia imienia kom. Stanisławy Filipiny Paleolog przez ZSO Nr 2 w Lublinie, zrodziła się przed dwoma laty, kiedy w Dzień Patrona Policji, działająca w środowisku lubelskim członkini WSRP 1939 Krystyna Sobańska-Stępień, zwróciła się do społeczności szkolnej z apelem, o uwzględnienie pośród kandydatów na Patrona Szkoły, osoby pierwszej Komendantki Policji Kobiecej II RP. 86% wszystkich oddanych głosów poparło tę kandydaturę.

W tej ważnej dla środowiska szkolnego, ale też i dla policyjnego uroczystości udział wzięli:
- mł. insp. Sławomir Litwin - reprezentujący Komendanta Głównego Policji dyrektor Gabinetu KGP
- nadinsp. Paweł Dobrodziej - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
- insp. Dariusz Dudzik - Komendant Miejski Policji w Lublinie,
- podinsp. Zbigniew Bartosiak - Naczelnik Wydz. ds. Ceremoniału Policyjnego KGP,

- Michał Krzysztof Wykowski - Prezes ZG Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku wraz delegacją,

- Grażyna Szkonter – Przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego WSRP 1939 roku wraz z delegacją,
- dr Tomasz Szczepański - przedstawiciel Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
- przedstawiciele duchowieństwa, władz miasta i województwa oraz Kuratorium Oświaty.

Wydarzenie, uświetnił swą obecnością krewny kom. Stanisławy Filipiny Paleolog - Pan prof. Jerzy Demetraki-Paleolog.
Oprawę historyczną uroczystości w postaci ekspozycji wyposażenia służbowego przedwojennego policjanta, zapewnili Koledzy Sławomir Szpakowski oraz Piotr Kiełbiowski reprezentujący GRH III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu.
Gorące podziękowania należą się całemu środowisku grup rekonstrukcyjnych działających w ramach Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., bowiem dzięki ich mobilizacji i zebraniu środków, poczet sztandarowy ZSO Nr 2 w Lublinie, mógł zaprezentować się w mundurach Policji Kobiecej II RP.

Część artystyczną ceremonii przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lublinie jest pierwszą w Polsce placówką szkolną, noszącą imię funkcjonariusza Korpusu Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.


                                                                       Tekst: podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień

 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
 • fot. Józef Stępień
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 17.10.2017