WIGILIA WSRP 1939 ROKU

14. grudnia 2017 roku, w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Po wprowadzeniu sztandaru WSRP 1939 roku, skład którego stanowili członkowie Stowarzyszenia, trębacze odegrali sygnał ”Hasło WP”.

Prowadzący uroczystość podinsp. Wojciech Lewandowski z GKGP, w imieniu gospodarza uroczystości powitał wszystkich zebranych.

Wśród przybyłych gości byli między innymi: nadinsp. Andrzej Szymczyk I z-ca Komendanta Głównego Policji, płk. Mirosław Demediuk reprezentujący Szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, insp. Marek Świszcz I z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. dr Marek Fałdowski Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Witold Glebowicz z-ca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego,
dr Ewa Kowalska kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, dr Bartłomiej Dydoń reprezentujący dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Obecni byli także licznie przybyli przedstawiciele Stowarzyszeń, Związków i Fundacji m. in: nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach oraz mł. insp. w st. spocz. Irena Zając Prezes Fundacji, p. Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi, p. Marek Krystyniak Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, o. Tomasz Olczak Prezes Stowarzyszenia Parafiada, płk. rez. Alfred Kabata Prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, płk. w st. spocz. Tadeusz Żołnierczyk reprezentujący Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, p. Beata Kalicka Przewodnicząca Zarządu Krajowego Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych MSWiAP oraz p. Barbara Szerlowska-Heman Wiceprzewodnicząca ZK ZZPC MSWiAP, podinsp. Marek Osiejewski Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, dyrekcje szkół z klasami o profilu mundurowym.

Głos zabrał p. Michał Krzysztof Wykowski Prezes ZG WSRP 1939 roku. Podczas wystąpienia okolicznościowego, skierował gorące podziękowania dla osób i instytucji,
które od wielu lat czynnie działają na rzecz pielęgnacji pamięci o polskich Policjantach II RP, z zaangażowaniem wspierają realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Zebranych gości w nastrój refleksyjny, wprowadził premierowy pokaz filmowy dokumentu specjalnie przygotowanego na to wydarzenie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Katyńskie – notacje z ostatnią żyjącą wdową katyńską p. Marią Czernek, której mąż był Ofiarą zbrodni katyńskiej i spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Po wzruszającej prezentacji filmu, nastąpiła część ceremonialna spotkania, która obejmowała wręczenie medali, wyróżnień i podziękowań.

Decyzją Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940, to zaszczytne wyróżnienie w tym roku odebrali z rąk prezesów WSRP 1939 r. przedstawiciele Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego – p. Witold Glebowicz i dr Ewa Kowalska, w uznaniu wieloletnich zasług w utrwalaniu prawdy historycznej
o zbrodni katyńskiej, działalność edukacyjną i niezaprzeczalny wkład w pielęgnację pamięci o polskich bohaterach Ofiarach II wojny światowej.

Wśród osób wyróżnionych Medalami „Pro Patria” przyznawanymi przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych znaleźli się zasłużeni członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku: p. Artur Moszczyński, p. Jerzy Kuligowski, p. Grażyna Szkonter, podinsp. Jacek Walaszczyk, kom. Artur Duszak oraz asp. Paweł Łuczak.

Podczas uroczystości Prezes ZG WSRP 1939 roku, wyróżnił Medalami „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” osoby szczególnie zasłużone na rzecz organizacji. Medale otrzymali: nadinsp. Andrzej Szymczyk, nadisnp. w st. spocz. Władysław Padło, insp. dr Marek Fałdowski, mł. insp. Sebastian Ciastoń, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, p. Jarosław Olbrychowski, p. Adam Lutomirski, p. Leszek Kuliński, p. Danuta Jaworska oraz st. sierż. Aleksander Pradun.

Podczas ceremonii wyróżnień, płk. rez. Alfred Kabata Prezes ZG ZOR RP odznaczył insp. dr Rafała Batkowskiego Medalem „Za Zasługi dla ZOR RP”. Następnie p. Marek Krystyniak Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej wręczył Medale „Prawda i Pamięć”, które otrzymali: p. Anna Wesołowska, p. Jan Wykowski,
oraz p. Stanisław Wykowski.

Prezes Stowarzyszenia p. Michał Krzysztof Wykowski wręczył także podziękowania za szczególne zaangażowanie i wspieranie działań Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Szczególne podziękowanie otrzymały p. Beata Kalicka i p. Barbara Szerlowska – Heman Przewodniczące ZKZPC MSWiA.

Wśród wielu zrealizowanych działań statutowych Stowarzyszenia w 2017 roku, jednym z nich było ufundowanie munduru historycznego Policjantki Policji Państwowej II RP dla uczennicy ZSO NR 2 w Lublinie. Dotacja celowa pochodziła ze zbiórki od członków Stowarzyszenia: podinsp. Zbigniewa Bartosiaka, kom. Artura Duszaka, st. sierż. Aleksandra Praduna, asp. Beaty Raus, insp. Sławomira Cisowskiego, insp. Adama Pietrzkiewicza,asp. Pawła Łuczaka oraz Michała Krzysztofa Wykowskiego. Drugi mundur ufundowała podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień.

Podczas uroczystości został odczytany list, który skierował do członków Stowarzyszenia p. Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Życzenia świąteczne
i noworoczne skierowali także nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendant Stołeczny Policji oraz JE ks. bp. Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego.

Do zebranych swoje słowa skierował także nadinsp. Andrzej Szymczyk I z-ca Komendanta Głównego Policji, który podkreślił wagę i istotę działań Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w obszarze upamiętniania Policjantów Policji Państwowej. Podziękował za otrzymane wyróżnienie i zapewnił o wsparciu dla działań statutowych Stowarzyszenia. Skierował także do zebranych najlepsze życzenia świąteczno noworoczne.

Następnie głos zabrała dr Ewa Kowalska kierownik Muzeum Katyńskiego, która w imieniu całego zespołu Muzeum serdecznie podziękowała za zaszczytne wyróżnienie Honorowy Medalion Pamięci Pieta Miednoje 1940. Podkreśliła także fakt, że to właśnie Rodziny Policyjne 1939 roku i Rodziny Katyńskie, zasługują na najwyższy szacunek za przechowanie prawdy historycznej w trudnych powojennych latach i zaszczepienie
jej kolejnym pokoleniom.

Po odprowadzeniu pocztu sztandarowego, został zaproszony na scenę Chór Komendy Stołecznej Policji z Chórmistrz p. Sylwią Krzywdą, który wprowadził zebranych w nastrój Bożego Narodzenia, wykonując kilka kolęd.

Ks. kapelan Zbigniew Czernik odmówił krótką modlitwę i poświęcił opłatki.

Nastąpiły życzenia przy dźwiękach kolędy.

Uroczystość przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

 

                                                                                                                                                                   (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 22.01.2018