ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

 

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r.  

                  

Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r, zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 1100  w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38, Warszawa (wejście od ul. Magazynowej, I piętro).

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zebranie w drugim terminie rozpocznie się o godz. 1115.

                                                                                                  Zarząd Główny WSRP 1939 r.

 

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w dniu 23 maja 2018 r.

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór prezydium Zebrania, przekazanie prowadzenia zebrania.
 3. Wybory Komisji:
  1. Skrutacyjnej;
  2. Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od dnia 24 maja 2017 r. do 23 maja 2018 r.
 6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami ad. 5, ad. 6 i ad. 7.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od dnia 24 maja 2017 r. do 23 maja 2018 r.;
  2. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej;
  3. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Kapituły Honorowego Medalionu Pamięci Pieta Miednoje 1940 r.
 10. Ogłoszenie wyników głosowania w przedmiocie podjętych uchwał.

 

PRZERWA

 

 1. Sprawy organizacyjne – dyskusja nad proponowanymi projektami uchwał i zgłoszonymi wnioskami w trakcie Zebrania.
 2. Głosowanie nad zgłoszonymi w trakcie Zebrania projektami innych uchwał i zgłoszonymi wnioskami.
 3. Ogłoszenie wyników głosowania w przedmiocie podjętych uchwał.
 4. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 20.04.2018