DĄB PAMIĘCI ASPIRATNA PP JANA JARZYNY W OŻAROWIE k/LUBLINA

„Katyń...ocalić od zapomnienia”, to program społeczny, realizowany od 2008 r., w ramach apelu śp. o. Józefa Jońca SCHp, prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, zakładający uczczenie Bohaterów Zbrodni Katyńskiej – oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Służby Więziennej, elit intelektualnych II RP – ludzi kultury i nauki, prawników, urzędników administracji; i zagwarantowanie im zbiorowej chwały, poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci.

Do programu tego w czerwcu 2017 r., przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Anny
i Andrzeja Nowaków w Ożarowie pod Lublinem. Uzyskawszy stosowny Certyfikat Stowarzyszenia Parafiada, od września tegoż roku, rozpoczęła przygotowania do uroczystości posadzenia Dębu Pamięci, poświęconego aspirantowi Policji Państwowej Janowi Jarzynie, zamordowanemu przez NKWD wiosną 1940 r., spoczywającemu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

W realizacji projektu czynny udział brała wnuczka Bohatera, nasza Koleżanka
z Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku , pani Elżbieta Jarzyna, która przekazała Szkole cenne dokumenty rodzinne, związane ze służbą w Policji swojego dziadka.

W wypełnianiu zaplanowanych działań, ujętych w projekt edukacyjny „W hołdzie Bohaterom Niepodległej”, włączona została cała społeczność Szkoły, ale także jej absolwenci, rodzice uczniów i mieszkańcy gminy Jastków – pracując w sekcjach: informatycznej, historycznej, literackiej, recytatorskiej, teatralnej, plastycznej, muzycznej i turystyczno-krajoznawczej.

Uczniowie działający w Sekcji informatycznej wykonali dwie interaktywne taśmy czasu - na jednej przedstawiając w sposób chronologiczny wydarzenia z życia starszego posterunkowego Jana Jarzyny, drugą wypełniając kalendarium. Na każdym slajdzie umieszczono datę oraz zwięzły opis wydarzenia, do większości dodano zdjęcia, ilustracje
lub inne multimedia, wzbogacające przekaz. Taśmy czasu, wysoko ocenione przez znawców tematu, są dostępne na stronie internetowej www.spozarow.jastków.pl.

Uczniowie z sekcji historycznej podjęli się opracowania scenariusza i przeprowadzenie
gry terenowej związanej z biografią policjanta Jana Jarzyny oraz ze Zbrodnią 1940 r.

Sekcja literacka, zmierzyła się z zadaniem napisania listów do aspiranta Jana Jarzyny. Spośród 28. listów, wybrano 6. Zaprezentowane przez autorów podczas obchodzonego
w Szkole Tygodnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zaskoczyły niezwykłą empatią
i dojrzałym zrozumieniem trudnego dla młodego człowieka tematu zaplanowanej
i bezwzględnie przeprowadzonej  eksterminacji naszych elit.

Uczniowie zrzeszeni w sekcji recytatorskiej przekonali, że o trudnych i bolesnych kartach historii naszego narodu, można powiedzieć w piękny, poetycki sposób.

W ramach spotkań sekcji plastycznej uczniowie przygotowali portrety st. posterunkowego Jana Jarzyny, oraz pocztówki o tematyce „Moja Ojczyzna”. Starsi uczniowie wykonali serię plakatów katyńskich w technice kolaż. Prace zostały ocenione konkursowo, a najlepsze
z nich zaprezentowano na szkolnej wystawie.

Sekcja teatralna, w skład której weszli także absolwenci, rodzice uczniów, i przyjaciele Szkoły, podjęła się przygotowania, opartego na faktach z życia st. posterunkowego Jana Jarzyny, przedstawienia.

Na pozalekcyjnych zajęciach z języka angielskiego uczniowie tłumaczyli biografię Bohatera.

O piękną oprawę dźwiękową Uroczystości zadbała sekcja muzyczna, wykonując wzruszające utwory: „Niepodległa, niepokorna”, „ Na wyspie Iłowej”, „Cisza”.

Wszystkie te działania zmierzały do zapoznania uczniów z trudnym zagadnieniem Zbrodni Katyńskiej oraz do przybliżeniu drogi życiowej i służbowej aspiranta Jana Jarzyny.

W kwietniu, w ramach Tygodnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, młodzież obejrzała film „Katyń”, odwiedziła Biuro Historii i Promocji Policji KGP oraz Muzeum Katyńskie, wzbudzając u pracowników obu tych placówek uznanie dla swojej wiedzy i dojrzałego zachowania.

Zwieńczeniem podjętego przez Szkołę procesu edukacyjnego była podniosła uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. 

Miało to miejsce 21.05.2018 r., przy udziale władz Lublina, reprezentowanych przez przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wicestarostę Lubelskiego, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty
i Wychowania. W Uroczystości wzięli udział także: Komendant Wojewódzki i Komendant Miejski Policji w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Parafiada, dyrektora Biura Historii
i Tradycji KG Policji, delegacji Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, z panem prezesem Michałem Krzysztofem Wykowskim na czele.

W asyście Pocztów Sztandarowych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej KGP, odprawiona została Msza Święta w Kościele Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Kapelan Policji Garnizonu Lubelskiego, ksiądz kanonik Bogdan Zagórski, w porywającym kazaniu nawiązał do ofiary z życia złożonej przez aspiranta Jana Jarzynę.

Po Mszy Świętej, licznie zgromadzona młodzież szkolna, zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Jastków, przenieśli się w pobliże Szkoły, skąd w uformowanej kolumnie, poprzedzani przez Orkiestrę Reprezentacyjną KG Policji oraz poczty sztandarowe, przeszli na miejsce uroczystości.

Młodzież szkolna wystąpiła w – co wielokrotnie podkreślano – głęboko patriotycznym
i wzruszającym teatralnym przedstawieniu scen z życia rodzinnego policjanta Jana Jarzyny. Po części artystycznej, w ogrodzie Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków
w Ożarowie, posadzony został Dąb Pamięci aspiranta Jana Jarzyny, strażnik wiedzy na temat świadomości, kim jako Naród jesteśmy, i jak drogo przyszło nam za naszą niepodległość płacić.

W holu Szkoły, obok tablic upamiętniających obchodzone uroczyście w 2016. roku 100-lecie tej placówki oświatowej i tablicy memorialnej Patronów Szkoły – nauczycieli, Anny
i Andrzeja Nowaków, zawisła tablica pamięci aspiranta Policji Jana Jarzyny. Stoi relikwiarz wypełniony ziemią przywiezioną przez Koleżankę Elżbietę Jarzynę w 2000 roku
z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

Ta znakomicie przemyślana i przeprowadzona uroczystość, poprzedzona wielomiesięcznym procesem edukacyjnym ujętym w projekt „W hołdzie Bohaterom Niepodległej”,
może stanowić wzór dla wielu społeczności, podejmujących szlachetną decyzję
o przyłączeniu się do programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”.

                                                                                                                                                                                             KS-S

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 21.05.2018