KOMUNIKAT W SPRAWIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO WSRP 1939 r.

W dniu 23 maja 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. W zebraniu uczestniczyło blisko 30 członków Stowarzyszenia.

Na zebraniu przedstawiono dokonania Stowarzyszenia w ostatnim roku, wśród których na plan pierwszy wysuwają się nowe inicjatywy uczczenia pamięci ofiar Zbrodni 1940 r.  
na polskich policjantach, podejmowane z inicjatywy WSRP 1939 r., a także udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez inne środowiska Rodzin oraz przez władze, instytucje i organizacje. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje upowszechnianie wiedzy o Zbrodni 1940 r. wśród młodzieży szkolnej.

Dorobek ostatniego roku działalności Stowarzyszenia został na Zebraniu oceniony wysoko. Stąd jednomyślna decyzja zebranych o udzieleniu Zarządowi WSRP 1939 r. skwitowania
za ostatni okres sprawozdawczy.

W trakcie dyskusji podnoszono kwestie, które zmierzać mają do dalszego usprawniania merytorycznej, jak i organizacyjnej, pracy Stowarzyszenia. Między innymi mówiono
o potrzebie dyskusji nad zmianami w Statucie, poprawie komunikacji z członkami, szerszego wyjścia z problematyką Zbrodni 1940 r. do środowisk szkolnych i studenckich.

W uznaniu wielkich zasług dla Stowarzyszenia Pana Michała Krzysztofa Wykowskiego, uchwałą Zebrania, został nadany Panu Michałowi Krzysztofowi Wykowskiemu tytuł Honorowego Prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

 

A.Z.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 23.05.2018