ŚWIĘTO ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RP

Na zaproszenie płk. Alfreda Kabaty prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, delegacja Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, wzięła udział w uroczystych obchodach Święta ZOR RP.

Uroczystość miała miejsce 16. czerwca 2018 roku w Czosnowie k. Warszawy. Honorowym gościem spotkania, była minister Anna Maria Anders matka chrzestna sztandaru i członek honorowy Związku.

Po powitaniu przybyłych gości płk Alfred Kabata prezes ZOR RP podsumował dokonania Związku w minionym roku oraz poinformował zebranych o aktualnie realizowanych projektach związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Podczas wystąpień okolicznościowych głos zabrali Anna Maria Anders senator RP, Jacek Kowalski burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Antoni Kręźlewicz wójt Gminy Czosnów. Uroczyste spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP” uhonorowano senator Annę Marię Anders, Halinę Drachal byłą wieloletnią prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej oraz Michała Krzysztofa Wykowskiego Honorowego Prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Medalami srebrnymi Związku zostali uhonorowani: Małgorzata Biernacka starosta Powiatu Nowodworskiego, Arkadiusz Urban z Fundacji „Wspólnota Andersa”, Stanisław Wykowski członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński oraz Marcin Świeca.

Z kolei przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w osobach prezesów Anny Wesołowskiej i Michała Krzysztofa Wykowskiego medalami
„Za Zasługi dla Stowarzyszenia” wyróżnili kombatantów kpt. w st. spocz. Andrzeja Raka i Romana Kaczorowskiego oraz członków Związku Henryka Ruszczyka oraz ppłk. Lecha Tomasiaka.

Pamiątkowe ryngrafy ZOR RP z rąk prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty otrzymali Katarzyna Kręźlewicz przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Anna Wesołowska prezes ZG WSRP 1939 roku, gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka, Patryk Jankowski oraz Karol Piotrowski.

Zebrani podczas spotkania otrzymali pierwszy wydany numer Biuletynu Związku Oficerów Rezerwy RP „Rezerwista”.

Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze.

 

                                                                                                                                                                                         (MKW)

A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 16.06.2018