WIELKA DEFILADA NIEPODLEGŁOŚCI

15. sierpnia, 34. rekonstruktorów Policji Państwowej, a pośród nich członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.roku mieli zaszczyt uczestniczyć w Wielkiej Defiladzie Niepodległości. W roku stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości był to kulminacyjny punkt programu obchodów Święta Wojska Polskiego. Z tej szczególnej okazji kolumna ponad 2 tysięcy uczestników podzielona została na trzy główne części – pieszą, zmechanizowaną i historyczną.

Maszerujący w kolumnie historycznej rekonstruktorzy Policji Państwowej II RP, swym zróżnicowaniem  umundurowania i wyposażenia służbowego - od pokazania różnych wzorów uniformów przedwojennych policjantów, umundurowania  Policji Kobiecej i pancerzy ochronnych, po zaprezentowanie przedwojennego policyjnego samochodu transportowego
i rowerów – wzbudzili wśród licznie zgromadzonych na Wisłostradzie widzów niemałe zainteresowanie przekładające się na rzęsiste oklaski.

„Nie było łatwo” - wspomina Anna Wonsewicz z GRH Policja Państwowa 39. z Białegostoku. Dodaje również, że „w przeddzień Defilady, my, rekonstruktorzy Policji Państwowej skoszarowani zostaliśmy na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Ćwiczyliśmy ustawienie i marsz w kolumnie. W dzień Defilady, po wczesnej pobudce, śniadaniu i zbiórce, przewiezieni zostaliśmy na Wisłostradę. Od godziny 8:00 trwaliśmy w gotowości marszowej. Nasz oddział znajdował się prawie na samym końcu  trzeciej  kolumny. Było to uwarunkowane następstwem historycznym. Długo czekaliśmy na swoją kolej zaprezentowania się. Ale za to, niejako „od środka” mieliśmy niezwykłą okazję przyjrzenia się Defiladzie i jej organizacji. Upał dawał się nam bardzo we znaki, wkradało się zwykłe zmęczenie, ale gdy zabrzmiała komenda wymarszu, poszliśmy gotowi do godnego zaprezentowania korpusu Policji Państwowej II RP, i świadomi historycznej wielkości chwili, w której uczestniczyliśmy”.

Sławomir Szpakowski, z GRH Posterunek Policji Państwowej w Radomiu tak opisuje udział w tym ważnym przedsięwzięciu: „Udział w Wielkiej Defiladzie Niepodległości był dla nas, członków GRH Policja Państwowa Posterunek w Radomiu zaszczytem. Jako rekonstruktorzy tej formacji mieliśmy świadomość doniosłości wydarzenia, którego staliśmy się częścią. Było to także ukoronowanie naszej działalności, gdyż pośród najlepszych rekonstruktorów z innych epok i okresów historycznych, mogliśmy zaprezentować się w umundurowaniu i wyposażeniu służbowym Policji Państwowej II RP, całemu krajowi”.

Udział w tak wielkim, ale i doniosłym wydarzeniu, dał nam, rekonstruktorom, oprócz nieocenionego doświadczenia, także asumpt do przemyśleń - w przyszłym roku świętować będziemy 100.lecie Korpusu Policji Państwowej KS-S

  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
  • fot. Krystyna Sobańska-Stępień, Józef Stępień
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 15.08.2018