TWER - OSTASZKÓW - MIEDNOJE

W dniach 1-2 września br. w 18 rocznicę utworzenia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje pod auspicjami Komendy Głównej Policji zorganizowany został wyjazd do Tweru, Miednoje i Ostaszkowa - miejsc związanych ze zbrodnią 1940 r., dotyczącą funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pracowników wymiaru sprawiedliwości, księży.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Mirosław Cieślik zastępca ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej z małżonką, delegacje NSZZ Policjantów na czele z przewodniczącym Rafałem Jankowskim i wiceprzewodniczącymi Zarządu Głównego, Straży Granicznej, a także oficerowie łącznikowi Policji w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi oraz na Ukrainie. Delegacji policjantów przewodniczyła insp. Anna Rosół, komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zaś Straży Granicznej płk SG Dariusz Lutyński, zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 
Rodziny ofiar zbrodni 1940 r. reprezentowali: Teresa Bracka - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Anna Wesołowska - prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Jarosław Olbrychowski - prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi oraz podporucznik Straży Granicznej Agnieszka Markiewicz - Cybulska – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku.
Pobyt delegacji rozpoczął się od wizyty w kościele katolickim pw. Przemienienia Pańskiego, w trakcie której księdzu Markowi Tacikowskiemu nadany został przez przedstawiciela IPN honorowy  tytuł Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Przedstawiciele Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przekazali księdzu proboszczowi ufundowane przez związek organy. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa oraz koncert młodzieży z Tweru.
Obchody rocznicowe 2 września rozpoczęły się od zapalenia znicza i złożenia wiązanek pod tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze, dawną siedzibą okręgu NKWD, a także pod pomnikiem ofiar terroru stalinowskiego. 
Następnie delegacja udała się na teren Kompleksu Memorialnego Miednoje, gdzie na uroczystości rocznicowe przybyli również przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie. Stronę rosyjską reprezentowali Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” Elena Władimirowna Szewczenko oraz przedstawiciel Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego. Obecni byli również członkowie twerskiego Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo”.
Mszę świętą w intencji pomordowanych celebrowali: dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa i ks. Marek Tacikowski, proboszcz parafii katolickiej w Twerze. Po zakończeniu nabożeństwa głos zabrały Anna Wesołowska - prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i podporucznik Straży Granicznej Agnieszka Markiewicz - Cybulska – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku, zaś list Komendanta Głównego Policji skierowany do uczestników odczytała insp. Anna Rosół.  Zostały także złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje zakończyły się minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon Pamięci.
Następnie na rosyjskiej części memoriału pod pomnikiem ofiar represji stalinowskich złożone zostały wieńce od  Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Policji oraz Straży Granicznej, zaś delegacja Rodzin Policyjnych zapaliła symboliczny znicz.
Uroczystościom zorganizowanym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje szczególnej oprawy nadał udział Policjantów Asysty Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz młodzieży z klas mundurowych – laureatów II edycji konkursu Policjanci w służbie historii – ze szkolnymi sztandarami. Swoistą lekcją wychowania patriotycznego było dekorowanie przez młodzież brzozowych krzyży biało-czerwonymi szarfami i zapalanie zniczy na tablicach epitafijnych. Młodzieży towarzyszyli: Pani Karolina Kolbuszewska reprezentująca IPN, pan kom. Artur Duszak zastępca naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KG oraz nauczyciele.
W drodze do  klasztoru Niło – Stołobieńskiej Pustelni, w którym od końca września 1939 do końca maja 1940 r. więzieni byli polscy jeńcy wojenni, delegacja zatrzymała się na cmentarzu w Trojeruczycy, gdzie po krótkiej modlitwie złożone zostały  kwiaty i zapalone znicze.
Następnie przy bramie głównej klasztoru pod  tablicami upamiętniającymi więźniów – funkcjonariuszy służb II Rzeczypospolitej – ks. płk SG Zbigniew Kępa odmówił modlitwę w intencji ofiar, a delegacja złożyła kwiaty. Pobyt w klasztorze był również okazją do przekazania przez przedstawicieli stowarzyszeń Rodzina Policyjna i Rodzina Katyńska darów – drewnianej figury Matki Boskiej, ikony i eksponatów związanych z  funkcjonariuszami Korpusu Ochrony Pogranicza.

 

/A.W./

  • fot. WSRP 1939 r.
  • fot. WSRP 1939 r.
  • fot. WSRP 1939 r.
  • fot. WSRP 1939 r.
A
A+
A++
Powrót
Drukuj

Data publikacji 03.09.2018